КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
04.02.2022четврто тромјесечје 2021. Индекси производње у грађевинарству
09.02.2022четврто тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.02.2022четврто тромјесечје 2021. Цијене продатих нових станова
09.02.2022децембар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.02.20222021. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
21.02.2022четврто тромјесечје 2021. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
21.02.20222021. Индекси произвођачких цијена у нискоградњи
22.02.2022јануар 2022. Просјечне плате запослених
22.02.2022јануар 2022. Издате грађевинске дозволе
22.02.2022јануар 2022. Саопштење за медије
22.02.2022јануар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
25.02.2022четврто тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена услуга
25.02.2022јануар 2022. Активности инкубаторских станица
25.02.2022јануар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.02.2022четврто тромјесечје 2021. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.02.2022четврто тромјесечје 2021. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.02.2022четврто тромјесечје 2021. Индекси цијена у пољопривреди
28.02.2022почетак школске године 2021/2022. Наставници основних школа (претходни подаци)
28.02.2022крај школске године 2020/2021. Основне школе (претходни подаци)
28.02.2022почетак школске године 2021/2022. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
28.02.2022крај школске године 2020/2021. и почетак школске године 2021/2022. Основне школе по општинама (претходни подаци)
28.02.2022јануар 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.02.2022јануар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2022јануар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20222021. Унутрашње миграције
28.02.20222020. Потрошња у здравству