КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.02.2021децембар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
01.02.2021децембар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.02.2021децембар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.02.2021децембар 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
01.02.2021новембар 2020. Индекси промета индустријe
04.02.2021четврто тромјесечје 2020. Индекси производње у грађевинарству
09.02.2021четврто тромјесечје 2020. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.02.2021четврто тромјесечје 2020. Цијене продатих нових станова
09.02.2021децембар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.02.20212020. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
18.02.2021треће тромјесечје 2020. Анкета о радној снази
22.02.2021четврто тромјесечје 2020. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.02.20212020. Индекси произвођачких цијена у нискоградњи
22.02.2021јануар 2021. Просјечне плате запослених
22.02.2021јануар 2021. Издате грађевинске дозволе
22.02.2021јануар 2021. Саопштење за медије
22.02.2021јануар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.02.2021четврто тромјесечје 2020. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.02.2021јануар 2021. Активности инкубаторских станица
25.02.2021јануар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.02.2021четврто тромјесечје 2020. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.02.2021четврто тромјесечје 2020. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге