Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
04.02.2020четврто тромјесечје 2019. Индекси производње у грађевинарству
10.02.2020четврто тромјесечје 2019. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
10.02.2020четврто тромјесечје 2019. Цијене продатих нових станова
10.02.2020децембар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.02.2020децембар 2019. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
10.02.2020децембар 2019. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
10.02.2020децембар 2019. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
20.02.2020четврто тромјесечје 2019. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.02.20202019. Индекси произвођачких цијена у нискоградњи
24.02.2020јануар 2020. Просјечне плате запослених
24.02.2020јануар 2020. Индекси потрошачких цијена
24.02.2020јануар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.02.2020јануар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.02.2020јануар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.02.2020јануар 2020. Издате грађевинске дозволе
24.02.2020јануар 2020. Саопштење за медије
24.02.2020јануар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.02.2020четврто тромјесечје 2019. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.02.2020јануар 2020. Активности инкубаторских станица
25.02.2020јануар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.02.2020четврто тромјесечје 2019. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.02.2020четврто тромјесечје 2019. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.02.2020јануар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
27.02.2020јануар 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.02.2020јануар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2020јануар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20202019. Унутрашње миграције
28.02.20202018. Потрошња у здравству