КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.02.2024четврто тромјесечје 2023. Индекси производње у грађевинарству
09.02.2024четврто тромјесечје 2023. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.02.2024четврто тромјесечје 2023. Цијене продатих нових станова
09.02.2024децембар 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.02.20242023. Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)
15.02.20242023. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
20.02.2024четврто тромјесечје 2023. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.02.20242023. Индекси произвођачких цијена у нискоградњи
22.02.2024јануар 2024. Просјечне плате запослених
22.02.2024јануар 2024. Издате грађевинске дозволе
22.02.2024јануар 2024. Саопштење за медије
22.02.2024јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
26.02.2024почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. Основно образовање (претходни подаци)
26.02.2024четврто тромјесечје 2023. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.02.2024четврто тромјесечје 2023. Индекси произвођачких цијена услуга
26.02.2024јануар 2024. Активности инкубаторских станица
26.02.2024јануар 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.02.2024четврто тромјесечје 2023. Поштанске и телекомуникационе услуге
26.02.2024четврто тромјесечје 2023. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.02.2024четврто тромјесечје 2023. Индекси цијена у пољопривреди
27.02.2024јануар 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.02.2024јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.02.2024јануар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.02.20242023. Унутрашње миграције
28.02.2024четврто тромјесечје 2023. Тромјесечни бруто домаћи производ
28.02.20242023. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2024.
28.02.20242022. Потрошња у здравству