Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.10.20202019. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2020.
05.10.20202019. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2020.
12.10.2020август 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.10.2020август 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
12.10.2020август 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
12.10.2020август 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
15.10.20202019. Здравствена статистика
15.10.20202019. Инвестиције
15.10.20202019-2020. Буџетска издвајања за истраживање и развој
15.10.20202019. Сточарство и сточарска производња
20.10.20202019. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
20.10.20202019. Биланс топлотне енергије
20.10.20202019. Биланс угља
20.10.20202019. Биланс електричне енергије
20.10.20202019. Биланс биогаса
20.10.20202019. Биланс природног гаса
22.10.2020август 2020. Индекси индустријске производње
22.10.2020септембар 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.10.2020септембар 2020. Индекси запослених у индустрији
22.10.2020септембар 2020. Просјечне плате запослених
22.10.2020септембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.10.2020септембар 2020. Индекси потрошачких цијена
22.10.2020септембар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.10.2020септембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.10.2020септембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.10.2020септембар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.10.2020септембар 2020. Издате грађевинске дозволе
22.10.2020септембар 2020. Саопштење за медије
26.10.2020септембар 2020. Трговина на мало
26.10.20202019. Интегрисани систем социјалне заштите (претходни подаци)
26.10.2020септембар 2020. Активности инкубаторских станица
26.10.2020септембар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.10.2020септембар 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.10.2020септембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.10.2020септембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.2020август 2020. Индекси промета индустријe
30.10.20202019. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2020.
30.10.2020септембар 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.10.2020септембар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2020септембар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2020септембар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама