КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.10.20222021. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2022.
05.10.20222022. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
05.10.20222022. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно
10.10.2022август 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
17.10.20222021. Очекивани приноси важнијих касних усјева, воћа и винограда (претходни подаци)
17.10.20222021. Здравствена статистика
17.10.20222021. Инвестиције
20.10.20222021. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
20.10.20222021. Биланс топлотне енергије
20.10.20222021. Биланс угља
20.10.20222021. Биланс електричне енергије
20.10.20222021. Биланс биогаса
20.10.20222021. Биланс природног гаса
24.10.2022септембар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.10.2022август 2022. Индекси индустријске производње
24.10.2022септембар 2022. Индекси запослених у индустрији
24.10.2022септембар 2022. Просјечне плате запослених
24.10.2022септембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.10.2022септембар 2022. Индекси потрошачких цијена
24.10.2022септембар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.10.2022септембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.10.2022септембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.10.2022септембар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.10.2022септембар 2022. Издате грађевинске дозволе
24.10.2022септембар 2022. Саопштење за медије
24.10.2022септембар 2022. Трговина на мало
25.10.2022треће тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.20222021. Интегрисани систем социјалне заштите, ESSPROS (претходни подаци)
25.10.2022септембар 2022. Активности инкубаторских станица
25.10.2022септембар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.10.2022септембар 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.10.2022септембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.10.2022септембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.10.2022септембар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
31.10.2022август 2022. Индекси промета индустријe
31.10.2022септембар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.10.2022септембар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
31.10.2022септембар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.10.20222021. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2022.