КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
07.10.20242023. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2024.
07.10.20242024. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
07.10.20242024. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно
10.10.2024август 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.10.20242024. Очекивани приноси важнијих касних усјева, воћа и грожђа (претходни подаци)
15.10.20242023. Здравствена статистика
15.10.20242023. Инвестиције
21.10.20242023. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
21.10.20242023. Биланс топлотне енергије
21.10.20242023. Биланс угља
21.10.20242023. Биланс електричне енергије
21.10.20242023. Биланс биогаса
21.10.20242023. Биланс природног гаса
22.10.2024септембар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.10.2024август 2024. Индекси индустријске производње
22.10.2024септембар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.10.2024август 2024. Индекси запослених у индустрији
22.10.2024септембар 2024. Просјечне плате запослених
22.10.2024септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.10.2024септембар 2024. Индекси потрошачких цијена
22.10.2024септембар 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.10.2024септембар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.10.2024септембар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.10.2024септембар 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.10.2024септембар 2024. Издате грађевинске дозволе
22.10.2024септембар 2024. Саопштење за медије
24.10.2024септембар 2024. Трговина на мало
25.10.2024треће тромјесечје 2024. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.2024септембар 2024. Активности инкубаторских станица
25.10.2024септембар 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.10.2024септембар 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.10.2024септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.10.2024септембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.10.2024септембар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.10.2024август 2024. Индекси промета индустријe
30.10.2024септембар 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.10.2024септембар 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.10.2024септембар 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.10.20242023. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2024.