КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.10.20212020. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈСКИ ПРОИЗВОДИ, 2021.
05.10.20212020. БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2021.
11.10.2021август 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.10.20212020. Здравствена статистика
15.10.20212020. Инвестиције
15.10.20212020-2021. Буџетска издвајања за истраживање и развој
15.10.20212020. Сточарство и сточарска производња
20.10.20212020. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника (претходни подаци)
20.10.20212020. Биланс топлотне енергије
20.10.20212020. Биланс угља
20.10.20212020. Биланс електричне енергије
20.10.20212020. Биланс биогаса
20.10.20212020. Биланс природног гаса
22.10.2021септембар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.10.2021август 2021. Индекси индустријске производње
22.10.2021септембар 2021. Индекси запослених у индустрији
22.10.2021септембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.10.2021септембар 2021. Индекси потрошачких цијена
22.10.2021септембар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.10.2021септембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.10.2021септембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.10.2021септембар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.10.2021септембар 2021. Издате грађевинске дозволе
22.10.2021септембар 2021. Саопштење за медије
22.10.2021септембар 2021. Просјечне плате запослених
25.10.2021септембар 2021. Трговина на мало
25.10.2021треће тромјесечје 2021. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.10.20212020. Интегрисани систем социјалне заштите (претходни подаци)
25.10.2021септембар 2021. Активности инкубаторских станица
25.10.2021септембар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.10.2021септембар 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.10.2021септембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.10.2021септембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)