Становништво, 2020. (процјена средином године)     1 136 274
Најчешће мушко име новорођенчета, 2021.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2021.            МИЛИЦА

 

MЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Просјечна бруто плата, март 2022.     1 642 КМ
Просјечна нето плата, март 2022.   1 091 КМ
Стопа инфлације, март 2022.   2,6%
Покривеност увоза извозом, јануар - март 2022. (претходни податак)
  81,2%
ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2021.   5,9%

НОВО!

16.05.2022       
10.05.2022       
10.05.2022       
10.05.2022       
06.05.2022       
05.05.2022       
03.05.2022       
03.05.2022       
03.05.2022       
03.05.2022       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ