МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


1 954 КМ


Просјечна бруто плата,

август 2023.

     

Просјечна нето плата


1 286 КМ


Просјечна нето плата,

август 2023.

     

 

1,1%

 

Стопа инфлације,

август 2023.

     

 

75,2%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-август 2023.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 730 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 144 КМ

 

    

 

13,6%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010

(претходни податак)

 

Просјечна бруто плата,

2022.

 

Просјечна нето плата,

2022.

 

Стопа инфлације,

2022.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
22.09.2023       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ