Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, фебруар 2021.     1 528 КМ
Просјечна плата након опорезивања (нето плата), фебруар 2021. 984 КМ
Стопа инфлације, фебруар 2021.   0,4%
Покривеност увоза извозом, јануар - фебруар 2021. (претходни податак)
  86,9%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,25 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2020.   1 485 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2020. 956 КМ
Стопа инфлације, 2020.   -1,9%

Ново

12.04.2021       
09.04.2021       
06.04.2021       
02.04.2021       
01.04.2021       
31.03.2021       
31.03.2021       
31.03.2021       
30.03.2021       
30.03.2021       
 
             
Статистички годишњак, 2020.  

Градови и општине

Републике Српске, 2020. 

Ово је Република Српска 2020.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.