Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, јун 2020.     1 489 КМ
Стопа инфлације, јун 2020.   0,2%
Покривеност увоза извозом, јануар - јун 2020. (претходни податак)
  75,2%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2019, ESA 2010
  11,23 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

05.08.2020       
05.08.2020       
05.08.2020       
04.08.2020       
03.08.2020       
30.07.2020       
30.07.2020       
30.07.2020       
30.07.2020       
30.07.2020       
 
             
Статистички годишњак, 2019.  

Градови и општине

Републике Српске, 2019. 

Ово је Република Српска 2019.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.