МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата

 

1 921 КМ

 

Просјечна бруто плата,

април 2023.

     

Просјечна нето плата

 

1 265 КМ

 

Просјечна нето плата,

април 2023.

     

 

0,3%

 

Стопа инфлације,

април 2023.

     

 

82,2%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-април 2023.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

12,5

милијарди КМ

    

 

1 730 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 144 КМ

 

    

 

13,6%

 

 

Бруто домаћи производ,

2021, ESA 2010

 

 

Просјечна бруто плата,

2022.

 

 

Просјечна нето плата,

2022.

 

 

Стопа инфлације,

2022.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 128 309

 

Становништво, 2021.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

31.05.2023       
30.05.2023       
30.05.2023       
30.05.2023       
30.05.2023       
30.05.2023       
29.05.2023       
29.05.2023       
29.05.2023       
29.05.2023       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ