МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 001 КМ


Просјечна бруто плата,

јануар 2024.

     

Просјечна нето плата


1 312 КМ


Просјечна нето плата,

јануар 2024.

     

 

-0,3%

 

Стопа инфлације,

децембар 2023.

     

 

80,1%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010

 

 

 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

22.02.2024       
22.02.2024       
22.02.2024       
22.02.2024       
22.02.2024       
20.02.2024       
20.02.2024       
15.02.2024       
14.02.2024       
09.02.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ