Становништво, 2020. (процјена средином године)     1 136 274
Најчешће мушко име новорођенчета, 2020.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2020.               СОФИЈА

 

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, октобар 2021.     1 568 КМ
Просјечна плата након опорезивања (нето плата), октобар 2021.   1 027 КМ
Стопа инфлације, октобар 2021.   2,3%
Покривеност увоза извозом, јануар - октобар 2021. (претходни податак)
  79,3%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2020.   1 485 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2020.   956 КМ
Стопа инфлације, 2020.   -1,9%

Ново

01.12.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
30.11.2021       
 
             
Статистички годишњак, 2021.  

Градови и општине

Републике Српске, 2020. 

Ово је Република Српска 2020.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.