МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


2 146 КМ


Просјечна бруто плата,

мај 2024.

     

Просјечна нето плата


1 403 КМ


Просјечна нето плата,

мај 2024.

     

 

-0,2%

 

Стопа инфлације,

мај 2024.

     

 

69,8%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-мај 2024.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 937 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 274 КМ

 

    

 

3,3%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010

 

 

 

Просјечна бруто плата,

2023.

 

 

Просјечна нето плата,

2023.

 

 

Стопа инфлације,

2023.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 114 819

 

Становништво, 2023.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛАЗАР

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2023. 

                 

 

СОФИЈА

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2023. 

         
НОВО!

10.07.2024       
10.07.2024       
03.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
01.07.2024       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ