Становништво, 2020. (процјена средином године)     1 136 274
Најчешће мушко име новорођенчета, 2020.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2020.               СОФИЈА

 

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, децембар 2021.     1 587 КМ
Просјечна плата након опорезивања (нето плата), децембар 2021.   1 038 КМ
Стопа инфлације, децембар 2021.   0,5%
Покривеност увоза извозом, јануар - децембар 2021. (претходни податак)
  79,4%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2020.   -1,9%

Ново

25.01.2022       
25.01.2022       
25.01.2022       
25.01.2022       
24.01.2022       
24.01.2022       
24.01.2022       
24.01.2022       
24.01.2022       
24.01.2022       
 
       

     
Статистички годишњак, 2021.  

Градови и општине

Републике Српске, 2021. 

 

Ово је Република Српска 2021.

 

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2021.