Становништво, 2020. (процјена средином године)     1 136 274
Најчешће мушко име новорођенчета, 2021.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2021.            МИЛИЦА

 

MЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Просјечна бруто плата, април 2022.     1 649 КМ
Просјечна нето плата, април 2022.   1 094 КМ
Стопа инфлације, април 2022.   1,6%
Покривеност увоза извозом, јануар - април 2022. (претходни податак)
  80,1%
ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2021.   5,9%

НОВО!

24.05.2022       
24.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
23.05.2022       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ