МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


1 943 КМ


Просјечна бруто плата,

јул 2023.

     

Просјечна нето плата


1 278 КМ


Просјечна нето плата,

јул 2023.

     

 

-0,1%

 

Стопа инфлације,

јул 2023.

     

 

77,2%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-јул 2023.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 730 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 144 КМ

 

    

 

13,6%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010

(претходни податак)

 

 

Просјечна бруто плата,

2022.

 

 

Просјечна нето плата,

2022.

 

 

Стопа инфлације,

2022.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

21.09.2023       
21.09.2023       
19.09.2023       
19.09.2023       
15.09.2023       
15.09.2023       
14.09.2023       
11.09.2023       
11.09.2023       
11.09.2023       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ