Становништво, 2021. (процјена средином године)   1 128 309
Најчешће мушко име новорођенчета, 2021.                 ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2021.            МИЛИЦА

 

MЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Просјечна бруто плата, мај 2022.     1 667 КМ
Просјечна нето плата, мај 2022.   1 105 КМ
Стопа инфлације, мај 2022.   1,5%
Покривеност увоза извозом, јануар - мај 2022. (претходни податак)
  80,6%
ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2021.   5,9%

НОВО!

27.06.2022       
27.06.2022       
27.06.2022       
27.06.2022       
24.06.2022       
22.06.2022       
22.06.2022       
22.06.2022       
22.06.2022       
22.06.2022       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ