Становништво, 2021. (процјена средином године)   1 128 309
Најчешће мушко име новорођенчета, 2021.                 ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2021.            МИЛИЦА

MЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Просјечна бруто плата, јун 2022.     1 749 КМ
Просјечна нето плата, јун 2022.   1 157 КМ
Стопа инфлације, јун 2022.   1,1%
Покривеност увоза извозом, јануар - јун 2022. (претходни податак)
  80,5%
ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ    
Бруто домаћи производ, 2021, ESA 2010
  12,5 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2021.   1 546 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2021.   1 004 КМ
Стопа инфлације, 2021.   5,9%

НОВО!

09.08.2022       
09.08.2022       
09.08.2022       
05.08.2022       
05.08.2022       
05.08.2022       
04.08.2022       
01.08.2022       
01.08.2022       
01.08.2022       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ