Становништво, 2020. (процјена средином године)     1 136 274
Најчешће мушко име новорођенчета, 2020.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2020.               СОФИЈА

 

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, новембар 2021.     1 574 КМ
Просјечна плата након опорезивања (нето плата), новембар 2021.   1 030 КМ
Стопа инфлације, новембар 2021.   1,2%
Покривеност увоза извозом, јануар - новембар 2021. (претходни податак)
  79,6%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2020, ESA 2010
  11,13 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2020.   1 485 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2020.   956 КМ
Стопа инфлације, 2020.   -1,9%

Ново

31.12.2021       
31.12.2021       
30.12.2021       
30.12.2021       
30.12.2021       
30.12.2021       
30.12.2021       
29.12.2021       
28.12.2021       
28.12.2021       
 
       

     
Статистички годишњак, 2021.  

Градови и општине

Републике Српске, 2021. 

 

Ово је Република Српска 2021.

 

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2021.