КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
19.01.2024новембар 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
22.01.20242023. Структура инкубаторских станица
22.01.2024децембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.01.2024новембар 2023. Индекси индустријске производње
22.01.2024децембар 2023. Индекси запослених у индустрији
22.01.2024децембар 2023. Просјечне плате запослених
22.01.2024децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.01.2024децембар 2023. Индекси потрошачких цијена
22.01.2024децембар 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.01.2024децембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.01.2024децембар 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.01.2024децембар 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.01.2024децембар 2023. Саопштење за медије
22.01.2024децембар 2023. Издате грађевинске дозволе
24.01.2024децембар 2023. Трговина на мало
25.01.2024радна година 2023/2024. Предшколско васпитање и образовање (претходни подаци)
25.01.2024децембар 2023. Активности инкубаторских станица
25.01.2024децембар 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.01.20242022. Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS
29.01.2024децембар 2023. Број долазака и ноћења туриста
29.01.2024децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.01.2024децембар 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2024четврто тромјесечје 2023. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
30.01.2024децембар 2023. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2024децембар 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2024децембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.01.2024новембар 2023. Индекси промета индустријe
30.01.2024децембар 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама