Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.03.2020четврто тромјесечје 2019. Индекси цијена у пољопривреди
02.03.2020јануар 2020. Трговина на мало
02.03.2020јануар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2020јануар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2020јануар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
09.03.2020јануар 2020. Индекси индустријске производње
09.03.2020јануар 2020. Индекси запослених у индустрији
10.03.2020четврто тромјесечје 2019. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
10.03.2020школска година 2019/2020. Предшколске установе (претходни подаци)
11.03.2020јануар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.03.2020јануар 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
11.03.2020јануар 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
11.03.2020јануар 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
16.03.2020четврто тромјесечје 2019. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
16.03.2020четврто тромјесечје 2019. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.03.20202018. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
23.03.2020јануар 2020. Индекси промета индустријe
23.03.2020фебруар 2020. Просјечне плате запослених
23.03.2020фебруар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.03.2020фебруар 2020. Индекси потрошачких цијена
23.03.2020фебруар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.03.2020фебруар 2020. Издате грађевинске дозволе
23.03.2020фебруар 2020. Саопштење за медије
24.03.2020фебруар 2020. Трговина на мало
25.03.2020фебруар 2020. Индекси запослених у индустрији
25.03.2020фебруар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту (исправљено саопштење)
25.03.2020фебруар 2020. Активности инкубаторских станица
25.03.2020фебруар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.03.2020фебруар 2020. Индекси индустријске производње
27.03.2020фебруар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа (исправљено саопштење)
27.03.2020фебруар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту (исправљено саопштење)
27.03.2020фебруар 2020. Број долазака и ноћења туриста
30.03.2020фебруар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.03.2020фебруар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2020фебруар 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.03.2020почетак школске године 2019/2020. Наставници основних школа (претходни подаци)
30.03.2020крај школске године 2018/2019. Основне школе (претходни подаци)
30.03.2020почетак школске године 2019/2020. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
30.03.2020почетак школске године 2019/2020. Основне школе по општинама (претходни подаци)
30.03.20202019. Образовање у саобраћају
30.03.2020фебруар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2020фебруар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2020фебруар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.03.2020четврто тромјесечје 2019. Тромјесечни бруто домаћи производ