КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2024јануар 2024. Индекси потрошачких цијена
01.03.2024јануар 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
01.03.2024јануар 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.03.2024јануар 2024. Клање стоке и живине у кланицама
01.03.2024јануар 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.03.2024јануар 2024. Просјечне плате запослених, допуњено саопштење
04.03.2024јануар 2024. Трговина на мало
05.03.2024јануар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
11.03.2024четврто тромјесечје 2023. Анкета о радној снази
11.03.2024четврто тромјесечје 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
11.03.2024јануар 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.03.2024јануар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
12.03.2024децембар 2023. Индекси индустријске производње
13.03.2024јануар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
14.03.2024јануар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
14.03.2024јануар 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
15.03.2024јануар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
15.03.2024децембар 2023. Индекси промета индустријe
15.03.2024четврто тромјесечје 2023. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2024четврто тромјесечје 2023. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.03.20242023. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци)
20.03.20242022. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2024фебруар 2024. Просјечне плате запослених
22.03.2024фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2024фебруар 2024. Индекси потрошачких цијена
22.03.2024фебруар 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.03.2024фебруар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2024фебруар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2024фебруар 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2024фебруар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.03.2024јануар 2024. Индекси запослених у индустрији
22.03.2024фебруар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.03.2024јануар 2024. Индекси индустријске производње
22.03.2024фебруар 2024. Издате грађевинске дозволе
22.03.2024фебруар 2024. Саопштење за медије
25.03.2024фебруар 2024. Трговина на мало
25.03.2024фебруар 2024. Активности инкубаторских станица
25.03.2024фебруар 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.03.2024почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. Средње образовање (претходни подаци)
27.03.2024фебруар 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2024фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2024фебруар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)