КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2022јануар 2022. Индекси потрошачких цијена
01.03.2022јануар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
01.03.2022јануар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
01.03.2022јануар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
01.03.2022јануар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
02.03.2022јануар 2022. Трговина на мало
02.03.2022јануар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2022јануар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2022јануар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
07.03.2022четврто тромјесечје 2021. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
09.03.2022јануар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
09.03.2022децембар 2021. Индекси индустријске производње
10.03.2022јануар 2022. Индекси запослених у индустрији
10.03.2022четврто тромјесечје 2021. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
11.03.2022четврто тромјесечје 2021. Анкета о радној снази
14.03.20222021. Мјесечна серија индекса индустријске производње
14.03.2022јануар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.03.2022четврто тромјесечје 2021. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2022четврто тромјесечје 2021. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.03.20222021. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци)
16.03.2022децембар 2021. Индекси промета индустријe
16.03.2022јануар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
21.03.20222021. Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)
21.03.20222020. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2022фебруар 2022. Просјечне плате запослених
22.03.2022фебруар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2022фебруар 2022. Индекси потрошачких цијена
22.03.2022фебруар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.03.2022фебруар 2022. Индекси запослених у индустрији
22.03.2022фебруар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.03.2022јануар 2022. Индекси индустријске производње
22.03.2022фебруар 2022. Издате грађевинске дозволе
22.03.2022фебруар 2022. Саопштење за медије
24.03.2022фебруар 2022. Трговина на мало
25.03.2022фебруар 2022. Активности инкубаторских станица
25.03.2022фебруар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.03.2022школска година 2021/2022. Наставници средњих школа (претходни подаци)
25.03.2022школска година 2021/2022. Средње школе по разредима (претходни подаци)
25.03.2022школска година 2021/2022. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
25.03.2022школска година 2020/2021. Средње школе на крају школске године (претходни подаци)
28.03.2022фебруар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
28.03.2022фебруар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
28.03.2022фебруар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
28.03.2022фебруар 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.03.2022фебруар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.03.2022фебруар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2022фебруар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2022фебруар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2022фебруар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.03.20222021. Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци)
30.03.2022фебруар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.03.2022јануар 2022. Индекси промета индустријe
30.03.20222021. Образовање у саобраћају
31.03.2022четврто тромјесечје 2021. Тромјесечни бруто домаћи производ