КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.03.2021јануар 2021. Број долазака и ноћења туриста
01.03.2021јануар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
01.03.2021јануар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
01.03.20212020. Унутрашње миграције
01.03.20212019. Потрошња у здравству
01.03.2021јануар 2021. Индекси потрошачких цијена
01.03.2021јануар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
01.03.2021јануар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
01.03.2021јануар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
01.03.2021јануар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
01.03.2021четврто тромјесечје 2020. Индекси цијена у пољопривреди
02.03.2021јануар 2021. Трговина на мало
02.03.2021јануар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.03.2021јануар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
02.03.2021јануар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
09.03.2021јануар 2021. Индекси запослених у индустрији
09.03.2021децембар 2020. Индекси индустријске производње
09.03.2021јануар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
10.03.2021радна година 2020/2021. Предшколске установе (претходни подаци)
10.03.2021четврто тромјесечје 2020. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
12.03.2021јануар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.03.2021четврто тромјесечје 2020. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.03.2021четврто тромјесечје 2020. Гранични промет путника и путничких моторних возила
16.03.2021децембар 2020. Индекси промета индустријe
16.03.2021јануар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
22.03.20212019. Основни структурни показатељи пословања предузећа и предузетника
22.03.2021фебруар 2021. Просјечне плате запослених
22.03.2021фебруар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.03.2021фебруар 2021. Индекси потрошачких цијена
22.03.2021фебруар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.03.2021фебруар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.03.2021фебруар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.03.2021фебруар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.03.2021фебруар 2021. Индекси запослених у индустрији
22.03.2021јануар 2021. Индекси индустријске производње
22.03.2021фебруар 2021. Издате грађевинске дозволе
22.03.2021фебруар 2021. Саопштење за медије
23.03.2021фебруар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.03.2021фебруар 2021. Трговина на мало
25.03.2021фебруар 2021. Активности инкубаторских станица
25.03.2021фебруар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
29.03.2021фебруар 2021. Број долазака и ноћења туриста
29.03.2021фебруар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.03.2021фебруар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.03.2021фебруар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.03.2021јануар 2021. Индекси промета индустријe
30.03.2021почетак школске године 2020/2021. Наставници основних школа (претходни подаци)
30.03.2021крај школске године 2019/2020. Основне школе (претходни подаци)
30.03.2021почетак школске године 2020/2021. Ученици основних школа по разредима (претходни подаци)
30.03.2021почетак школске године 2020/2021. Основне школе по општинама (претходни подаци)
30.03.20212020. Образовање у саобраћају
30.03.2021фебруар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.03.2021фебруар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.03.2021фебруар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.03.2021четврто тромјесечје 2020. Анкета о радној снази
31.03.2021четврто тромјесечје 2020. Тромјесечни бруто домаћи производ