КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.07.20222021. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
11.07.2022мај 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.07.20222021. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
15.07.20222021. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
15.07.20222021. Инвестиције (претходни подаци)
15.07.20222022. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци)
15.07.2022март 2022. Запослени
20.07.20222021. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2022.
20.07.20222022. Очекивани приноси важнијих раних усјева и воћа (претходни подаци)
22.07.2022јун 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.07.2022мај 2022. Индекси индустријске производње
22.07.2022јун 2022. Индекси запослених у индустрији
22.07.2022јун 2022. Просјечне плате запослених
22.07.2022јун 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.07.2022јун 2022. Индекси потрошачких цијена
22.07.2022јун 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.07.2022јун 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.07.2022јун 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.07.2022јун 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.07.2022јун 2022. Издате грађевинске дозволе
22.07.2022јун 2022. Саопштење за медије
25.07.2022јун 2022. Трговина на мало
25.07.2022друго тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.07.2022јун 2022. Активности инкубаторских станица
25.07.2022јун 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2022јун 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.07.2022јун 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.07.2022јун 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)