КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.07.20232022. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
10.07.2023мај 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
17.07.20232022. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
17.07.20232022. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
17.07.20232022. Инвестиције (претходни подаци)
17.07.20232023. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци)
17.07.2023март 2023. Запослени
20.07.20232022. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2023.
20.07.20232023. Очекивани приноси важнијих раних усјева и воћа (претходни подаци)
24.07.2023јун 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.07.2023мај 2023. Индекси индустријске производње
24.07.2023јун 2023. Индекси запослених у индустрији
24.07.2023јун 2023. Просјечне плате запослених
24.07.2023јун 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.07.2023јун 2023. Индекси потрошачких цијена
24.07.2023јун 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.07.2023јун 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.07.2023јун 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.07.2023јун 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.07.2023јун 2023. Издате грађевинске дозволе
24.07.2023јун 2023. Саопштење за медије
24.07.2023јун 2023. Трговина на мало
25.07.2023друго тромјесечје 2023. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.07.2023јун 2023. Активности инкубаторских станица
25.07.2023јун 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2023јун 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.07.2023јун 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.07.2023јун 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.07.2023јун 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.07.2023јун 2023. Клање стоке и живине у кланицама
31.07.2023јун 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
31.07.2023мај 2023. Индекси промета индустријe
31.07.2023јун 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама