Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.07.20202019. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
10.07.2020мај 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.07.2020мај 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
10.07.2020мај 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
10.07.2020мај 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
15.07.20202019. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
15.07.20202019. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
15.07.20202019. Инвестиције (претходни подаци)
15.07.20202020. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци)
15.07.2020март 2020. Запослени
20.07.20202019. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2020.
22.07.2020мај 2020. Индекси индустријске производње
22.07.2020јун 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.07.2020јун 2020. Индекси запослених у индустрији
22.07.2020јун 2020. Просјечне плате запослених
22.07.2020јун 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.07.2020јун 2020. Индекси потрошачких цијена
22.07.2020јун 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.07.2020јун 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.07.2020јун 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.07.2020јун 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.07.2020јун 2020. Издате грађевинске дозволе
22.07.2020јун 2020. Саопштење за медије
24.07.2020прво тромјесечје 2020. Тромјесечни бруто домаћи производ
24.07.2020јун 2020. Трговина на мало
27.07.2020друго тромјесечје 2020. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.07.2020јун 2020. Активности инкубаторских станица
27.07.2020јун 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2020јун 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.07.2020јун 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.07.2020јун 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.07.2020јун 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.07.2020јун 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.07.2020јун 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.07.2020мај 2020. Индекси промета индустријe
30.07.2020јун 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама