КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.07.20212020. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци)
12.07.2021мај 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.07.20212020. Бруто домаћи производ по производном приступу (претходни подаци)
15.07.20212020. Бруто домаћи производ по доходовном приступу (претходни подаци)
15.07.20212020. Инвестиције (претходни подаци)
15.07.20212021. Површине и засади на крају прољећне сјетве (претходни подаци)
15.07.2021март 2021. Запослени
20.07.20212020. БИЛТЕН - ЦИЈЕНЕ, 2021.
22.07.2021јун 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.07.2021мај 2021. Индекси индустријске производње
22.07.2021јун 2021. Индекси запослених у индустрији
22.07.2021јун 2021. Просјечне плате запослених
22.07.2021јун 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.07.2021јун 2021. Индекси потрошачких цијена
22.07.2021јун 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.07.2021јун 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.07.2021јун 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.07.2021јун 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.07.2021јун 2021. Издате грађевинске дозволе
22.07.2021јун 2021. Саопштење за медије
23.07.2021прво тромјесечје 2021. Тромјесечни бруто домаћи производ
26.07.2021јун 2021. Трговина на мало
26.07.2021друго тромјесечје 2021. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
26.07.2021јун 2021. Активности инкубаторских станица
26.07.2021јун 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.07.2021јун 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.07.2021јун 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.07.2021јун 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.07.2021јун 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.07.2021јун 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.07.2021јун 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.07.2021мај 2021. Индекси промета индустријe
30.07.2021јун 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама