Методологије и класификације

 

 

Производња висококвалитетних статистичких информација и података захтијева пружање корисницима јасних и разумљивих информација о методама, концептима, класификацијама и стандардима, као и и дефиницијама коришћеним у статистичким активностима.

 

Статистички метаподаци су структурисани, систематични подаци и документација која описује статистичке информације и податке као и процесе производње и коришћења података.

 

Знакови и скраћенице

Извјештаји о квалитету

Класификације, номенклатуре, шифрарници

Метаподаци (ESMS)

Методолошки документи

Статистички обрасци

Појмови и дефиниције по областима

Појмови и дефиниције А-Ш (А-Ж)