КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.09.20222021. Јавни водовод
01.09.20222021. Јавна канализација
01.09.20222021. Произведени, прикупљени и одложени отпад
01.09.20222021. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
01.09.20222021. Трошкови за заштиту животне средине
05.09.20222021. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
09.09.2022јул 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.09.2022друго тромјесечје 2022. Анкета о радној снази
12.09.20222021. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2022.
12.09.2022друго тромјесечје 2022. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.09.2022друго тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.09.2022друго тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила
22.09.2022август 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.09.2022јул 2022. Индекси индустријске производње
22.09.2022август 2022. Индекси запослених у индустрији
22.09.2022август 2022. Просјечне плате запослених
22.09.2022август 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.09.2022август 2022. Индекси потрошачких цијена
22.09.2022август 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.09.2022август 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.09.2022август 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.09.2022август 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.09.2022август 2022. Издате грађевинске дозволе
22.09.2022август 2022. Саопштење за медије
26.09.2022август 2022. Трговина на мало
26.09.2022август 2022. Активности инкубаторских станица
26.09.2022август 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2022август 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2022август 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2022август 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.09.2022школска година 2021/2022. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
30.09.2022август 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.09.2022август 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.09.20222021. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2022.
30.09.20222021. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2022.
30.09.2022август 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.09.2022јул 2022. Индекси промета индустријe
30.09.2022август 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)