КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.09.20212020. Јавни водовод
01.09.20212020. Јавна канализација
01.09.20212020. Произведени, прикупљени и одложени отпад
01.09.20212020. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
01.09.20212020. Трошкови за заштиту животне средине
06.09.20212020. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
09.09.2021јул 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.09.20212020. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2021.
10.09.2021друго тромјесечје 2021. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.09.2021друго тромјесечје 2021. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.09.2021друго тромјесечје 2021. Гранични промет путника и путничких моторних возила
20.09.20212021. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
20.09.20212021. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно
22.09.2021друго тромјесечје 2021. Анкета о радној снази
22.09.2021август 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.09.2021јул 2021. Индекси индустријске производње
22.09.2021август 2021. Индекси запослених у индустрији
22.09.2021август 2021. Просјечне плате запослених
22.09.2021август 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.09.2021август 2021. Индекси потрошачких цијена
22.09.2021август 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.09.2021август 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.09.2021август 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.09.2021август 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.09.2021август 2021. Издате грађевинске дозволе
22.09.2021август 2021. Саопштење за медије
24.09.2021август 2021. Трговина на мало
27.09.2021август 2021. Активности инкубаторских станица
27.09.2021август 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2021август 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2021август 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2021август 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.09.2021школска година 2020/2021. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
30.09.2021август 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.09.2021август 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.09.20212020. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2021.
30.09.20212020. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2021.
30.09.20212021. Приноси раних усјева и воћа (претходни подаци)
30.09.2021друго тромјесечје 2021. Тромјесечни бруто домаћи производ
30.09.2021август 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.09.2021јул 2021. Индекси промета индустријe
30.09.2021август 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)