Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.09.20202019. Јавни водовод
01.09.20202019. Јавна канализација
01.09.20202019. Произведени, прикупљени и одложени отпад
01.09.20202019. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
01.09.20202019. Трошкови за заштиту животне средине
07.09.20202019. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
09.09.2020јул 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
09.09.2020јул 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
09.09.2020јул 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
10.09.2020јул 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.09.20202019. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2020.
10.09.2020друго тромјесечје 2020. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.09.2020друго тромјесечје 2020. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.09.2020друго тромјесечје 2020. Гранични промет путника и путничких моторних возила
21.09.20202020. Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима
21.09.20202020. Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима ОДГОЂЕНО
22.09.2020јул 2020. Индекси индустријске производње
22.09.2020август 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.09.2020август 2020. Индекси запослених у индустрији
22.09.2020август 2020. Просјечне плате запослених
22.09.2020август 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.09.2020август 2020. Индекси потрошачких цијена
22.09.2020август 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.09.2020август 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.09.2020август 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.09.2020август 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.09.2020август 2020. Издате грађевинске дозволе
22.09.2020август 2020. Саопштење за медије
24.09.2020август 2020. Трговина на мало
25.09.2020август 2020. Активности инкубаторских станица
25.09.2020август 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.09.2020август 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.09.2020август 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.09.2020август 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.09.2020јул 2020. Индекси промета индустријe
30.09.2020школска година 2019/2020. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
30.09.2020август 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.09.2020август 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.09.20202019. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2020.
30.09.20202019. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2020.
30.09.20202020. Приноси раних усјева и воћа (претходни подаци)
30.09.2020друго тромјесечје 2020. Тромјесечни бруто домаћи производ
30.09.2020август 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.09.2020август 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)