КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.09.2024друго тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ
02.09.20242023. Јавни водовод
02.09.20242023. Јавна канализација
02.09.20242023. Произведени, прикупљени и одложени отпад
02.09.20242023. Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији
02.09.20242023. Трошкови за заштиту животне средине
05.09.20242023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске
09.09.2024јул 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.09.2024друго тромјесечје 2024. Анкета о радној снази
10.09.20242023. БИЛТЕН - ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА, 2024.
10.09.2024друго тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
16.09.2024друго тромјесечје 2024. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
16.09.2024друго тромјесечје 2024. Гранични промет путника и путничких моторних возила
23.09.2024август 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.09.2024јул 2024. Индекси индустријске производње
23.09.2024август 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
23.09.2024јул 2024. Индекси запослених у индустрији
23.09.2024август 2024. Просјечне плате запослених
23.09.2024август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.09.2024август 2024. Индекси потрошачких цијена
23.09.2024август 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.09.2024август 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.09.2024август 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.09.2024август 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.09.2024август 2024. Издате грађевинске дозволе
23.09.2024август 2024. Саопштење за медије
23.09.2024август 2024. Трговина на мало
23.09.2024август 2024. Активности инкубаторских станица
25.09.2024август 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.09.2024август 2024. Број долазака и ноћења туриста
30.09.2024август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.09.2024август 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.09.20242023. БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2024.
30.09.20242023. БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2024.
30.09.2024јул 2024. Индекси промета индустријe
30.09.2024август 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.09.20242023. Европски систем интегрисане статистике социјалне заштите, ESSPROS (претходни подаци)
30.09.2024август 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.09.2024август 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.09.2024август 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.09.2024школска година 2023/2024. БИЛТЕН - ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024.