КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
04.05.2021март 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
04.05.20212020. Аквакултура
04.05.2021март 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
04.05.2021март 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
04.05.2021фебруар 2021. Индекси промета индустријe
04.05.20212020. Производња и коришћење млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци)
04.05.2021март 2021. Клање стоке и живине у кланицама
05.05.2021прво тромјесечје 2021. Индекси производње у грађевинарству
06.05.20212019. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
10.05.2021прво тромјесечје 2021. Цијене продатих нових станова
10.05.2021прво тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
10.05.2021март 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.05.20212020. Бројно стање стоке и остварена сточарска производња (претходни подаци)
20.05.20212020. Анкета о радној снази
20.05.20212020. Индекси обима пољопривредне производње (претходни подаци)
20.05.2021прво тромјесечје 2021. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
24.05.2021април 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.05.2021март 2021. Индекси индустријске производње
24.05.2021април 2021. Индекси запослених у индустрији
24.05.2021април 2021. Просјечне плате запослених
24.05.2021април 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.05.2021април 2021. Индекси потрошачких цијена
24.05.2021април 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.05.2021април 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.05.2021април 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.05.2021април 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.05.2021април 2021. Издате грађевинске дозволе
24.05.2021април 2021. Саопштење за медије
24.05.2021април 2021. Трговина на мало
24.05.2021прво тромјесечје 2021. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.05.20212020. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци)
25.05.2021април 2021. Активности инкубаторских станица
25.05.2021април 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2021прво тромјесечје 2021. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.05.2021прво тромјесечје 2021. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.2021прво тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена услуга
25.05.20212020. Корисници додатка за дјецу
27.05.2021април 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.05.2021април 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.05.2021април 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
31.05.2021април 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.05.2021април 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
31.05.2021април 2021. Клање стоке и живине у кланицама
31.05.2021прво тромјесечје 2021. Индекси цијена у пољопривреди
31.05.2021април 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
31.05.2021март 2021. Индекси промета индустријe