КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.05.2022март 2022. Клање стоке и живине у кланицама
03.05.2022фебруар 2022. Индекси промета индустријe
03.05.2022март 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
03.05.2022март 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
03.05.20222021. Аквакултура
03.05.2022март 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
05.05.2022прво тромјесечје 2022. Индекси производње у грађевинарству
06.05.20222020. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
10.05.2022прво тромјесечје 2022. Цијене продатих нових станова
10.05.2022прво тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
10.05.2022март 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
20.05.20222021. Индекси обима пољопривредне производње (претходни подаци)
20.05.20222020. Трошкови рада
20.05.2022прво тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
23.05.2022април 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.05.2022март 2022. Индекси индустријске производње
23.05.2022април 2022. Индекси запослених у индустрији
23.05.2022април 2022. Просјечне плате запослених
23.05.2022април 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.05.2022април 2022. Индекси потрошачких цијена
23.05.2022април 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.05.2022април 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.05.2022април 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.05.2022април 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.05.2022април 2022. Издате грађевинске дозволе
23.05.2022април 2022. Саопштење за медије
24.05.2022април 2022. Трговина на мало
24.05.2022прво тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.05.2022прво тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга
25.05.2022април 2022. Активности инкубаторских станица
25.05.2022април 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2022прво тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.05.2022прво тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.20222021. Корисници додатка на дјецу
25.05.2022прво тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди
27.05.2022април 2022. Број долазака и ноћења туриста
30.05.2022април 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.05.2022април 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.05.2022април 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.05.2022април 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.05.2022април 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.05.2022април 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.05.2022март 2022. Индекси промета индустријe
31.05.2022прво тромјесечје 2022. Тромјесечни бруто домаћи производ