Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
05.05.2020прво тромјесечје 2020. Индекси производње у грађевинарству
06.05.20202018. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
11.05.2020прво тромјесечје 2020. Цијене продатих нових станова
11.05.2020прво тромјесечје 2020. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
11.05.2020март 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
11.05.2020март 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
11.05.2020март 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
11.05.2020март 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
15.05.2020прво тромјесечје 2020. Анкета о радној снази (ОДГОЂЕНО)
20.05.20202019. Индекси обима пољопривредне производње
20.05.2020прво тромјесечје 2020. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
25.05.2020април 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
25.05.2020април 2020. Индекси запослених у индустрији
25.05.2020април 2020. Просјечне плате запослених
25.05.2020април 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
25.05.2020април 2020. Индекси потрошачких цијена
25.05.2020април 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
25.05.2020април 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
25.05.2020април 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
25.05.2020април 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
25.05.2020април 2020. Издате грађевинске дозволе
25.05.2020април 2020. Саопштење за медије
25.05.2020април 2020. Активности инкубаторских станица
25.05.2020април 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.05.2020прво тромјесечје 2020. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.05.20202019. Корисници додатка за дјецу
26.05.2020април 2020. Трговина на мало
26.05.2020прво тромјесечје 2020. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.05.2020прво тромјесечје 2020. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
28.05.2020април 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.05.2020април 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.05.2020април 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.05.20202019. Сточна производња (претходни подаци)
29.05.20202019. Бројно стање стоке (претходни подаци)
29.05.20202019. Засијане површине у јесењој сјетви (претходни подаци)