КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.08.2021школска година 2020/2021. БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2021.
04.08.2021друго тромјесечје 2021. Индекси производње у грађевинарству
05.08.20212020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€)
05.08.20212020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM)
05.08.20212020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($)
09.08.2021јун 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.08.2021друго тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.08.2021друго тромјесечје 2021. Цијене продатих нових станова
20.08.20212020. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2021.
20.08.2021друго тромјесечје 2021. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
23.08.2021јул 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.08.2021јун 2021. Индекси индустријске производње
23.08.2021јул 2021. Индекси запослених у индустрији
23.08.2021јул 2021. Просјечне плате запослених
23.08.2021јул 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.08.2021јул 2021. Индекси потрошачких цијена
23.08.2021јул 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.08.2021јул 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.08.2021јул 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.08.2021јул 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.08.2021јул 2021. Издате грађевинске дозволе
23.08.2021јул 2021. Саопштење за медије
24.08.2021друго тромјесечје 2021. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
24.08.2021јул 2021. Трговина на мало
25.08.2021друго тромјесечје 2021. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.08.2021друго тромјесечје 2021. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.08.2021јул 2021. Активности инкубаторских станица
25.08.2021јул 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.08.2021друго тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена услуга
27.08.2021јул 2021. Број долазака и ноћења туриста
30.08.2021јул 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.08.2021јул 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.08.2021друго тромјесечје 2021. Индекси цијена у пољопривреди
30.08.2021јул 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.08.2021јун 2021. Индекси промета индустријe
30.08.2021јул 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.08.2021јул 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.08.2021јул 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама