КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.08.20242023. БИЛТЕН - ШУМАРСТВО, 2024.
01.08.20242023-2024. Буџетска издвајања за истраживање и развој
05.08.20242023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€)
05.08.20242023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM)
05.08.20242023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($)
09.08.2024јун 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.08.2024друго тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.08.2024друго тромјесечје 2024. Цијене завршених продатих нових станова
20.08.20242023. БИЛТЕН - СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, 2024.
20.08.2024друго тромјесечје 2024. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
21.08.2024јун 2024. Индекси индустријске производње
21.08.2024јун 2024. Индекси запослених у индустрији
22.08.2024друго тромјесечје 2024. Индекси производње у грађевинарству
22.08.2024јул 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.08.2024јул 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.08.2024јул 2024. Просјечне плате запослених
22.08.2024јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.08.2024јул 2024. Индекси потрошачких цијена
22.08.2024јул 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.08.2024јул 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.08.2024јул 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.08.2024јул 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.08.2024јул 2024. Издате грађевинске дозволе
22.08.2024јул 2024. Саопштење за медије
26.08.2024јул 2024. Трговина на мало
26.08.2024друго тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
26.08.2024друго тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга
26.08.2024друго тромјесечје 2024. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
26.08.2024друго тромјесечје 2024. Поштанске и телекомуникационе услуге
26.08.2024јул 2024. Активности инкубаторских станица
26.08.2024јул 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.08.2024друго тромјесечје 2024. Индекси цијена у пољопривреди
27.08.2024јул 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.08.2024јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.08.2024јул 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.08.2024јун 2024. Индекси промета индустријe
30.08.2024јул 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.08.2024јул 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.08.2024јул 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.08.2024јул 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама