Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.11.20202019. Истраживање и развој
04.11.2020треће тромјесечје 2020. Индекси производње у грађевинарству
09.11.2020треће тромјесечје 2020. Цијене продатих нових станова
09.11.2020септембар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.11.2020септембар 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
09.11.2020септембар 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
09.11.2020септембар 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
16.11.2020треће тромјесечје 2020. Анкета о радној снази
16.11.20202019. Грађевинска активност
16.11.20202019. Бруто домаћи производ по производном приступу
16.11.20202019. Бруто домаћи производ по потрошном приступу
16.11.20202019. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
16.11.20202019. Финансијска статистика образовања
16.11.20202019. Бројно стање стоке (БАЗА ПОДАТАКА)
16.11.20202019. Годишња производња и коришћење млијека на пољопривредним газдинствима (БАЗА ПОДАТАКА)
16.11.20202019. Сточарска производња (БАЗА ПОДАТАКА)
20.11.2020треће тромјесечје 2020. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.11.20202019. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2020.
23.11.2020септембар 2020. Индекси индустријске производње
23.11.2020октобар 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.11.2020октобар 2020. Индекси запослених у индустрији
23.11.2020октобар 2020. Просјечне плате запослених
23.11.2020октобар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.11.2020октобар 2020. Индекси потрошачких цијена
23.11.2020октобар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.11.2020октобар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.11.2020октобар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.11.2020октобар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.11.2020октобар 2020. Издате грађевинске дозволе
23.11.2020октобар 2020. Саопштење за медије
24.11.2020треће тромјесечје 2020. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
24.11.2020октобар 2020. Трговина на мало
25.11.2020треће тромјесечје 2020. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.11.2020треће тромјесечје 2020. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.11.2020октобар 2020. Активности инкубаторских станица
25.11.2020октобар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.11.2020октобар 2020. Број долазака и ноћења туриста
30.11.2020септембар 2020. Индекси промета индустријe
30.11.2020октобар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.11.2020октобар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.11.2020октобар 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.11.2020треће тромјесечје 2020. Индекси цијена у пољопривреди
30.11.2020октобар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.11.2020октобар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.11.2020октобар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.11.20202019. Биланс нафте и деривата нафте
30.11.20202019. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2020.