КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.11.20222021. Истраживање и развој
04.11.2022треће тромјесечје 2022. Индекси производње у грађевинарству
09.11.2022треће тромјесечје 2022. Цијене продатих нових станова
09.11.2022треће тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
09.11.2022септембар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.11.20222021. Грађевинска активност
15.11.20222021. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20222021. Бруто домаћи производ по расходном приступу
15.11.20222021. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20222021. Финансијска статистика образовања
22.11.2022треће тромјесечје 2022. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.11.20222021. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2022.
22.11.2022октобар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.11.2022септембар 2022. Индекси индустријске производње
22.11.2022октобар 2022. Индекси запослених у индустрији
22.11.2022октобар 2022. Просјечне плате запослених
22.11.2022октобар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2022октобар 2022. Индекси потрошачких цијена
22.11.2022октобар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.11.2022октобар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2022октобар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2022октобар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2022октобар 2022. Издате грађевинске дозволе
22.11.2022октобар 2022. Саопштење за медије
24.11.2022октобар 2022. Трговина на мало
24.11.2022треће тромјесечје 2022. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.11.2022треће тромјесечје 2022. Индекси произвођачких цијена услуга
25.11.2022септембар 2022. Запослени
25.11.2022треће тромјесечје 2022. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.11.2022треће тромјесечје 2022. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.11.2022октобар 2022. Активности инкубаторских станица
25.11.2022октобар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.11.2022треће тромјесечје 2022. Индекси цијена у пољопривреди
28.11.2022октобар 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.11.2022октобар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.11.2022октобар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.11.2022октобар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.11.2022септембар 2022. Индекси промета индустријe
30.11.2022октобар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.11.2022октобар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.11.2022октобар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.11.20222021. Биланс нафте и деривата нафте
30.11.2022треће тромјесечје 2022. Тромјесечни бруто домаћи производ
30.11.20222021. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2022.