КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.11.20242023. Истраживање и развој
04.11.2024треће тромјесечје 2024. Индекси производње у грађевинарству
11.11.2024треће тромјесечје 2024. Цијене завршених продатих нових станова
11.11.2024треће тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
11.11.2024септембар 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.11.20242023. Грађевинска активност
15.11.20242023. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20242023. Бруто домаћи производ по расходном приступу
15.11.20242023. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20242023. Финансијска статистика образовања
20.11.2024треће тромјесечје 2024. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
20.11.20242023. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2024.
21.11.2024септембар 2024. Индекси индустријске производње
21.11.2024септембар 2024. Индекси запослених у индустрији
22.11.2024октобар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.11.2024октобар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.11.2024октобар 2024. Просјечне плате запослених
22.11.2024октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2024октобар 2024. Индекси потрошачких цијена
22.11.2024октобар 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.11.2024октобар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2024октобар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2024октобар 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2024октобар 2024. Издате грађевинске дозволе
22.11.2024октобар 2024. Саопштење за медије
25.11.2024октобар 2024. Трговина на мало
25.11.2024треће тромјесечје 2024. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
25.11.2024треће тромјесечје 2024. Индекси произвођачких цијена услуга
25.11.2024септембар 2024. Запослени
25.11.2024треће тромјесечје 2024. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.11.2024треће тромјесечје 2024. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.11.2024октобар 2024. Активности инкубаторских станица
25.11.2024октобар 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.11.2024треће тромјесечје 2024. Индекси цијена у пољопривреди
27.11.2024октобар 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.11.2024октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.11.2024октобар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.11.2024септембар 2024. Индекси промета индустријe
29.11.20242023. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2024.