КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.11.20212020. БИЛТЕН - КУЛТУРА И УМЈЕТНОСТ, 2021.
01.11.2021септембар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
01.11.2021август 2021. Индекси промета индустријe
01.11.2021септембар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.11.2021септембар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
01.11.2021септембар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.11.20212020. Истраживање и развој
04.11.2021треће тромјесечје 2021. Индекси производње у грађевинарству
09.11.2021треће тромјесечје 2021. Цијене продатих нових станова
09.11.2021септембар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.11.2021треће тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена у станоградњи
15.11.20212018-2020. Иновактивне активности предузећа
15.11.2021треће тромјесечје 2021. Анкета о радној снази
15.11.20212020. Грађевинска активност
15.11.20212020. Бруто домаћи производ по производном приступу
15.11.20212020. Бруто домаћи производ по потрошном приступу
15.11.20212020. Бруто домаћи производ по доходовном приступу
15.11.20212020. Финансијска статистика образовања
22.11.2021треће тромјесечје 2021. Откуп и продаја производа пољопривреде, шумарства и рибарства
22.11.20212020. БИЛТЕН - ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ И ЦИЈЕНЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, 2021.
22.11.2021октобар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.11.2021септембар 2021. Индекси индустријске производње
22.11.2021октобар 2021. Индекси запослених у индустрији
22.11.2021октобар 2021. Просјечне плате запослених
22.11.2021октобар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.11.2021октобар 2021. Индекси потрошачких цијена
22.11.2021октобар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.11.2021октобар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.11.2021октобар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.11.2021октобар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.11.2021октобар 2021. Издате грађевинске дозволе
22.11.2021октобар 2021. Саопштење за медије
24.11.2021треће тромјесечје 2021. Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга
24.11.2021октобар 2021. Трговина на мало
25.11.2021треће тромјесечје 2021. Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге
25.11.2021треће тромјесечје 2021. Поштанске и телекомуникационе услуге
25.11.2021октобар 2021. Активности инкубаторских станица
25.11.2021октобар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.11.2021треће тромјесечје 2021. Индекси произвођачких цијена у услугама
29.11.2021октобар 2021. Број долазака и ноћења туриста
29.11.2021октобар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.11.2021октобар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.11.2021октобар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.11.2021септембар 2021. Индекси промета индустријe
30.11.2021треће тромјесечје 2021. Индекси цијена у пољопривреди
30.11.2021октобар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.11.2021октобар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.11.2021октобар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.11.20212020. Биланс нафте и деривата нафте
30.11.20212020. СТАТИСТИЧКИ ГОДИШЊАК, 2021.