КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.12.20212020. Отпад из производних дјелатности
07.12.20212020. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2021.
10.12.2021октобар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.12.2021треће тромјесечје 2021. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
15.12.20212020. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2021.
15.12.20212020. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2021.
15.12.2021септембар 2021. Запослени
15.12.2021треће тромјесечје 2021. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.12.2021треће тромјесечје 2021. Гранични промет путника и путничких моторних возила
17.12.20212020. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2021
21.12.20212020. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2021.
22.12.2021новембар 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.12.2021октобар 2021. Индекси индустријске производње
22.12.2021новембар 2021. Индекси запослених у индустрији
22.12.2021новембар 2021. Просјечне плате запослених
22.12.2021новембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.12.2021новембар 2021. Индекси потрошачких цијена
22.12.2021новембар 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.12.2021новембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.12.2021новембар 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.12.2021новембар 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.12.2021новембар 2021. Издате грађевинске дозволе
22.12.2021новембар 2021. Саопштење за медије
24.12.2021новембар 2021. Трговина на мало
27.12.20212019. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
27.12.20212020. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2021.
27.12.20212020. Приноси касних усјева, воћа и винограда (претходни подаци)
27.12.2021новембар 2021. Активности инкубаторских станица
27.12.2021новембар 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20212020. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2021.
27.12.2021новембар 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.12.2021новембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2021новембар 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.12.20212020. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2021.
30.12.2021новембар 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.12.2021октобар 2021. Индекси промета индустријe
30.12.2021новембар 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.12.2021новембар 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.12.2021новембар 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.12.2021треће тромјесечје 2021. Тромјесечни бруто домаћи производ
31.12.20212020. ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2021.