КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
02.12.2024октобар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
02.12.2024октобар 2024. Клање стоке и живине у кланицама
02.12.2024октобар 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
02.12.2024октобар 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
02.12.20242023. Биланс нафте
02.12.2024треће тромјесечје 2024. Тромјесечни бруто домаћи производ
09.12.20242023. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2024.
09.12.2024треће тромјесечје 2024. Анкета о радној снази
10.12.2024октобар 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.12.2024треће тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
16.12.20242023. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2024.
16.12.20242023. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2024.
16.12.2024треће тромјесечје 2024. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
16.12.2024треће тромјесечје 2024. Гранични промет путника и путничких моторних возила
16.12.20242023. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2024
16.12.20242023. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2024.
23.12.2024новембар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
23.12.2024октобар 2024. Индекси индустријске производње
23.12.2024новембар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
23.12.2024октобар 2024. Индекси запослених у индустрији
23.12.2024новембар 2024. Просјечне плате запослених
23.12.2024новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
23.12.2024новембар 2024. Индекси потрошачких цијена
23.12.2024новембар 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
23.12.2024новембар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
23.12.2024новембар 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
23.12.2024новембар 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
23.12.2024новембар 2024. Издате грађевинске дозволе
23.12.2024новембар 2024. Саопштење за медије
24.12.2024новембар 2024. Трговина на мало
25.12.20242022. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
25.12.20242023. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2024.
25.12.2024новембар 2024. Активности инкубаторских станица
25.12.2024новембар 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.12.20242023. Цијене закупа пољопривредног земљишта
27.12.20242023. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2024.
27.12.2024новембар 2024. Број долазака и ноћења туриста
30.12.2024новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.12.2024новембар 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.12.20242023. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2024.
30.12.2024новембар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.12.2024октобар 2024. Индекси промета индустријe
30.12.2024новембар 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.12.2024новембар 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.12.2024новембар 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.12.20242023. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2024.