КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
07.12.20222021. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2022.
09.12.2022треће тромјесечје 2022. Анкета о радној снази
12.12.2022октобар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.12.2022треће тромјесечје 2022. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
15.12.20222021. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2022.
15.12.20222021. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2022.
15.12.2022треће тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.12.2022треће тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила
16.12.20222021. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2022
16.12.20222021. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2022.
22.12.2022новембар 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.12.2022октобар 2022. Индекси индустријске производње
22.12.2022новембар 2022. Индекси запослених у индустрији
22.12.2022новембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.12.2022новембар 2022. Индекси потрошачких цијена
22.12.2022новембар 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.12.2022новембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.12.2022новембар 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.12.2022новембар 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.12.2022новембар 2022. Издате грађевинске дозволе
22.12.2022новембар 2022. Саопштење за медије
26.12.2022новембар 2022. Трговина на мало
26.12.20222020. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
26.12.20222021. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2022.
26.12.2022новембар 2022. Активности инкубаторских станица
26.12.2022новембар 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.12.20222021. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2022.
27.12.2022новембар 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.12.2022новембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2022новембар 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.12.20222021. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2022.
30.12.2022новембар 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.12.2022октобар 2022. Индекси промета индустријe
30.12.2022новембар 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.12.2022новембар 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.12.2022новембар 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.12.20222021. Анкета о потрошњи домаћинстава (претходни подаци)
30.12.20222021. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2022.