Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
10.12.2020октобар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.12.2020треће тромјесечје 2020. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске, (претходни подаци)
10.12.2020октобар 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
10.12.2020октобар 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
10.12.2020октобар 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
14.12.20202019. ОВО ЈЕ РЕПУБЛИКА СРПСКА, 2020.
15.12.20202019. БИЛТЕН - ИНВЕСТИЦИЈЕ, 2020.
15.12.20202019. БИЛТЕН - НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ, 2020.
15.12.2020септембар 2020. Запослени
15.12.2020треће тромјесечје 2020. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.12.2020треће тромјесечје 2020. Гранични промет путника и путничких моторних возила
21.12.20202019. THIS IS REPUBLIKA SRPSKA, 2020
22.12.2020октобар 2020. Индекси индустријске производње
22.12.2020новембар 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.12.2020новембар 2020. Индекси запослених у индустрији
22.12.2020новембар 2020. Просјечне плате запослених
22.12.2020новембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.12.2020новембар 2020. Индекси потрошачких цијена
22.12.2020новембар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.12.2020новембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.12.2020новембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.12.2020новембар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.12.2020новембар 2020. Издате грађевинске дозволе
22.12.2020новембар 2020. Саопштење за медије
24.12.2020новембар 2020. Трговина на мало
25.12.20202019. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2020.
25.12.20202019. ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2020.
25.12.20202018. Емисије гасова са ефектом стаклене баште
25.12.20202019. БИЛТЕН - ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ, 2020.
25.12.20202019. Приноси касних усјева, воћа и винограда (претходни подаци)
25.12.2020новембар 2020. Активности инкубаторских станица
25.12.2020новембар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.12.20202019. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2020.
28.12.2020новембар 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.12.2020новембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.12.2020новембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.12.20202019. БИЛТЕН - ЖИВОТНА СРЕДИНА, 2020.
30.12.2020октобар 2020. Индекси промета индустријe
30.12.2020новембар 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.12.2020новембар 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.12.2020новембар 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.12.2020новембар 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
31.12.2020треће тромјесечје 2020. Тромјесечни бруто домаћи производ