МЈЕСЕЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна бруто плата


1 963 КМ


Просјечна бруто плата,

октобар 2023.

     

Просјечна нето плата


1 290 КМ


Просјечна нето плата,

октобар 2023.

     

 

0,0%

 

Стопа инфлације,

октобар 2023.

     

 

74,7%

 

Покривеност увоза извозом,

јануар-октобар 2023.

(претходни податак)

                 
             

 

 

ГОДИШЊИ ПОКАЗАТЕЉИ

 

Просјечна нето плата

 

14,5

милијарди КМ

    

 

1 730 КМ

 

    

Просјечна нето плата

 

1 144 КМ

 

    

 

13,6%

 

 

Бруто домаћи производ,

2022, ESA 2010


 

Просјечна бруто плата,

2022.

 

Просјечна нето плата,

2022.

 

Стопа инфлације,

2022.

                

 

 

         
Просјечна бруто плата                 

 

 1 120 236

 

Становништво, 2022.

(процјена средином године) 
                    

 

ЛУКА

 

Најчешће мушко име

новорођенчета, 2022. 

                 

 

МИЛИЦА 

 

Најчешће женско име

новорођенчета, 2022. 

         
НОВО!

11.12.2023       
11.12.2023       
11.12.2023       
08.12.2023       
06.12.2023       
04.12.2023       
01.12.2023       
30.11.2023       
30.11.2023       
30.11.2023       
 

КОМПЛЕКСНЕ СТАТИСТИЧКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ