Становништво, 2019. (процјена средином године)     1 142 495
Најчешће мушко име новорођенчета, 2019.                ЛУКА
Најчешће женско име новорођенчета, 2019.               СОФИЈА

 

 Просјечне плате запослених (КМ)

FusionCharts.

Mјесечни показатељи    
Просјечна бруто плата, мај 2020.     1 475 КМ
Стопа инфлације, мај 2020.   -0,8%
Покривеност увоза извозом, јануар - мај 2020. (претходни податак)
  75,4%
Годишњи показатељи    
Бруто домаћи производ, 2018, ESA 2010
  10,68 милијарди КМ
Просјечна бруто плата, 2019.   1 407 КМ
Просјечна плата након опорезивања, 2019. 906 КМ
Стопа инфлације, 2019.   0,3%

Ново

02.07.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
30.06.2020       
 
             
Статистички годишњак, 2019.  

Градови и општине

Републике Српске, 2019. 

Ово је Република Српска 2019.

Жене и мушкарци

у Републици Српској, 2019.