Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20202019. Процјена броја становника
01.06.2020април 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.06.2020април 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.06.2020април 2020. Клање стоке и живине у кланицама
01.06.2020прво тромјесечје 2020. Индекси цијена у пољопривреди
01.06.20202019. Годишња производња и коришћење млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци)
01.06.2020април 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
01.06.20202019. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
05.06.2020школска година 2019/2020. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
09.06.2020април 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.06.2020април 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
09.06.2020април 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
09.06.2020април 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
10.06.2020прво тромјесечје 2020. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2020прво тромјесечје 2020. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2020прво тромјесечје 2020. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20202019. Корисници социјалне заштите
15.06.20202019. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
15.06.20202019. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској
22.06.2020април 2020. Индекси индустријске производње
22.06.2020мај 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.06.2020мај 2020. Индекси запослених у индустрији
22.06.2020мај 2020. Просјечне плате запослених
22.06.2020мај 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2020мај 2020. Индекси потрошачких цијена
22.06.2020мај 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.06.2020мај 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2020мај 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2020мај 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2020мај 2020. Издате грађевинске дозволе
22.06.2020мај 2020. Саопштење за медије
24.06.2020мај 2020. Трговина на мало
25.06.2020мај 2020. Активности инкубаторских станица
25.06.2020мај 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.06.2020школска година 2019/2020. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
29.06.2020мај 2020. Број долазака и ноћења туриста
29.06.2020мај 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
29.06.2020мај 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.06.2020април 2020. Индекси промета индустријe
30.06.2020мај 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.06.2020мај 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.06.2020мај 2020. Клање стоке и живине у кланицама
30.06.2020мај 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.06.20202019. Малољетни учиниоци кривичних дјела
30.06.20202019. Пунољетни учиниоци кривичних дјела
30.06.20202019. БИЛТЕН - ПОЉОПРИВРЕДА, 2020.