КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20212020. Процјене становништва
01.06.20212020. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
07.06.2021школска година 2020/2021. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
09.06.2021април 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.06.2021прво тромјесечје 2021. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2021прво тромјесечје 2021. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2021прво тромјесечје 2021. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20212020. Корисници социјалне заштите
15.06.20212020. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
15.06.20212020. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској
22.06.2021прво тромјесечје 2021. Анкета о радној снази
22.06.2021мај 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.06.2021април 2021. Индекси индустријске производње
22.06.2021мај 2021. Индекси запослених у индустрији
22.06.2021мај 2021. Просјечне плате запослених
22.06.2021мај 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2021мај 2021. Индекси потрошачких цијена
22.06.2021мај 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.06.2021мај 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2021мај 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2021мај 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2021мај 2021. Издате грађевинске дозволе
22.06.2021мај 2021. Саопштење за медије
24.06.2021мај 2021. Трговина на мало
25.06.2021мај 2021. Активности инкубаторских станица
25.06.2021мај 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
28.06.2021школска година 2020/2021. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
28.06.2021мај 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2021мај 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2021мај 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.06.2021мај 2021. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.06.2021април 2021. Индекси промета индустријe
30.06.2021мај 2021. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.06.2021мај 2021. Клање стоке и живине у кланицама
30.06.2021мај 2021. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.06.20212020. Малољетни учиниоци кривичних дјела
30.06.20212020. Пунољетни учиниоци кривичних дјела