КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20232022. Процјена броја становника
01.06.20232022. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
05.06.2023школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
09.06.2023април 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
12.06.2023прво тромјесечје 2023. Анкета о радној снази
12.06.2023прво тромјесечје 2023. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2023прво тромјесечје 2023. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2023прво тромјесечје 2023. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20232022. Корисници социјалне заштите
15.06.20232022. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
15.06.20232022. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској
22.06.2023мај 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.06.2023април 2023. Индекси индустријске производње
22.06.2023мај 2023. Индекси запослених у индустрији
22.06.2023мај 2023. Просјечне плате запослених
22.06.2023мај 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2023мај 2023. Индекси потрошачких цијена
22.06.2023мај 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.06.2023мај 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2023мај 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2023мај 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2023мај 2023. Издате грађевинске дозволе
22.06.2023мај 2023. Саопштење за медије
26.06.2023мај 2023. Трговина на мало
26.06.2023мај 2023. Активности инкубаторских станица
26.06.2023мај 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.06.2023школска година 2022/2023. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
27.06.2023мај 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2023мај 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2023мај 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.06.20232021/2022 Анкета о потрошњи домаћинстава
30.06.2023мај 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.06.2023април 2023. Индекси промета индустријe
30.06.2023мај 2023. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.06.2023мај 2023. Клање стоке и живине у кланицама
30.06.2023мај 2023. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама