КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.06.20242023. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
03.06.20242023. Процјена броја становника
04.06.2024прво тромјесечје 2024. Индекси производње у грађевинарству
05.06.2024почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024.
10.06.2024прво тромјесечје 2024. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
10.06.2024прво тромјесечје 2024. Анкета о радној снази
10.06.2024април 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
17.06.20242023. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској
17.06.20242023. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
17.06.20242023. Корисници социјалне заштите
17.06.2024прво тромјесечје 2024. Гранични промет путника и путничких моторних возила
17.06.2024прво тромјесечје 2024. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
17.06.20242022. Истраживање о структури зарада (претходни подаци)
21.06.2024април 2024. Индекси запослених у индустрији
21.06.2024април 2024. Индекси индустријске производње
24.06.2024мај 2024. Трговина на мало
24.06.2024мај 2024. Саопштење за медије
24.06.2024мај 2024. Издате грађевинске дозволе
24.06.2024мај 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.06.2024мај 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.06.2024мај 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.06.2024мај 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.06.2024мај 2024. Индекси потрошачких цијена
24.06.2024мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.06.2024мај 2024. Просјечне плате запослених
24.06.2024мај 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
24.06.2024мај 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
25.06.2024мај 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.06.2024мај 2024. Активности инкубаторских станица
26.06.2024почетак школске године 2023/2024, крај школске године 2022/2023. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024.
27.06.2024мај 2024. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2024мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.06.2024мај 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)