КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.06.20222021. Процјена броја становника
01.06.20222021. Скраћене (апроксимативне) таблице морталитета
06.06.2022школска година 2021/2022. БИЛТЕН - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
09.06.2022април 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
10.06.2022прво тромјесечје 2022. Анкета о радној снази
10.06.2022прво тромјесечје 2022. Индекси извозних и увозних цијена Републике Српске (претходни подаци)
15.06.2022прво тромјесечје 2022. Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила
15.06.2022прво тромјесечје 2022. Гранични промет путника и путничких моторних возила
15.06.20222021. Корисници социјалне заштите
15.06.20222021. Установе социјалне заштите за дјецу, омладину и одрасле
15.06.20222021. Старатељство, хранитељство и усвојења у Републици Српској
22.06.2022мај 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.06.2022април 2022. Индекси индустријске производње
22.06.2022мај 2022. Индекси запослених у индустрији
22.06.2022мај 2022. Просјечне плате запослених
22.06.2022мај 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.06.2022мај 2022. Индекси потрошачких цијена
22.06.2022мај 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.06.2022мај 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.06.2022мај 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.06.2022мај 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.06.2022мај 2022. Издате грађевинске дозволе
22.06.2022мај 2022. Саопштење за медије
24.06.2022мај 2022. Трговина на мало
27.06.2022мај 2022. Активности инкубаторских станица
27.06.2022мај 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.06.2022школска година 2021/2022. БИЛТЕН - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
27.06.2022мај 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.06.2022мај 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
28.06.2022мај 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
30.06.2022мај 2022. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.06.2022април 2022. Индекси промета индустријe
30.06.2022мај 2022. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.06.2022мај 2022. Клање стоке и живине у кланицама
30.06.2022мај 2022. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.06.20222021. Малољетни учиниоци кривичних дјела
30.06.20222021. Пунољетни учиниоци кривичних дјела