КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2023. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
03.04.20232022. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2023.
03.04.20232022. Анкета о радној снази
10.04.2023фебруар 2023. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
18.04.2023школска година 2022/2023. Уписани на мастер и специјалистичке студије (претходни подаци)
18.04.2023школска година 2022/2023. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2022/2023.
18.04.20232022. Доктори наука (претходни подаци)
18.04.2023академска школска година 2022/2023. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
18.04.20232022. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
18.04.2023академска година 2022/2023. Уписани студенти (претходни подаци)
18.04.20232022. Дипломирани студенти (претходни подаци)
18.04.2023школска година 2022/2023. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
24.04.2023март 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
24.04.2023фебруар 2023. Индекси индустријске производње
24.04.2023март 2023. Индекси запослених у индустрији
24.04.2023март 2023. Просјечне плате запослених
24.04.2023март 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
24.04.2023март 2023. Индекси потрошачких цијена
24.04.2023март 2023. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
24.04.2023март 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
24.04.2023март 2023. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
24.04.2023март 2023. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
24.04.2023март 2023. Издате грађевинске дозволе
24.04.2023март 2023. Саопштење за медије
24.04.2023март 2023. Трговина на мало
25.04.2023март 2023. Активности инкубаторских станица
25.04.2023март 2023. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.04.20232022. Рођени и умрли у Републици Српској
25.04.20232022. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
25.04.20232023. Домови ученика и студената (претходни подаци)
26.04.2023прво тромјесечје 2023. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.04.2023март 2023. Број долазака и ноћења туриста
28.04.2023март 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.04.2023март 2023. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)