КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2024. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.04.2024фебруар 2024. Клање стоке и живине у кланицама
01.04.2024фебруар 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
01.04.2024фебруар 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
01.04.20242023. Производња и употреба млијека на пољопривредним газдинствима (претходни подаци)
01.04.20242023. Образовање у саобраћају
01.04.2024фебруар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
01.04.2024јануар 2024. Индекси промета индустријe
03.04.20242023. Анкета о радној снази
09.04.2024фебруар 2024. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
15.04.2024радна година 2023/2024. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2023/2024.
15.04.20242023. Доктори наука (претходни подаци)
15.04.2024академска школска година 2023/2024. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
15.04.20242023. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
15.04.2024академска школска година 2023/2024. Уписани студенти (претходни подаци)
15.04.20242023. Студенти који су завршили студије првог циклуса (претходни подаци)
15.04.2024школска година 2023/2024. Уписани на мастер и специјалистичке студије (претходни подаци)
15.04.2024школска година 2023/2024. Докторанди (претходни подаци)
22.04.20242022. Основни структурни показатељи пословања страних подружница
22.04.2024март 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.04.2024фебруар 2024. Индекси индустријске производње
22.04.2024март 2024. Просјечне плате запослених
22.04.2024март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.04.2024март 2024. Индекси потрошачких цијена
22.04.2024март 2024. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.04.2024март 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.04.2024март 2024. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.04.2024март 2024. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.04.2024март 2024. Издате грађевинске дозволе
22.04.2024март 2024. Саопштење за медије
22.04.2024март 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци)
22.04.2024фебруар 2024. Индекси запослених у индустрији
24.04.2024март 2024. Трговина на мало
25.04.2024март 2024. Активности инкубаторских станица
25.04.2024март 2024. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
25.04.2024прво тромјесечје 2024. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.04.20242023. Рођени и умрли у Републици Српској
25.04.20242023. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
25.04.20242024. Домови ученика и студената (претходни подаци)
29.04.2024март 2024. Број долазака и ноћења туриста
29.04.2024март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
29.04.2024март 2024. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.04.2024март 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.04.2024фебруар 2024. Индекси промета индустријe
30.04.2024март 2024. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.04.2024март 2024. Клање стоке и живине у кланицама
30.04.2024март 2024. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.04.20242023. Аквакултура