КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.04.20212020. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2021.
09.04.2021фебруар 2021. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.04.2021школска година 2020/2021. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2020/2021.
15.04.20212020. Доктори наука (претходни подаци)
15.04.2021школска година 2020/2021. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
15.04.20212020. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
15.04.2021школска година 2020/2021. Уписани студенти (претходни подаци)
15.04.20212020. Дипломирани студенти (претходни подаци)
15.04.2021школска година 2020/2021. Уписани на магистaрске, мастер и специјалистичке студије (претходни подаци)
15.04.2021школска година 2020/2021. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
22.04.2021март 2021. Индекси запослених у индустрији
22.04.2021март 2021. Просјечне плате запослених
22.04.2021март 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.04.2021март 2021. Индекси потрошачких цијена
22.04.2021март 2021. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.04.2021март 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.04.2021март 2021. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.04.2021март 2021. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.04.2021март 2021. Издате грађевинске дозволе
22.04.2021март 2021. Саопштење за медије
23.04.2021фебруар 2021. Индекси индустријске производње
23.04.2021март 2021. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
26.04.2021март 2021. Трговина на мало
26.04.2021март 2021. Активности инкубаторских станица
26.04.2021март 2021. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.04.2021прво тромјесечје 2021. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
26.04.20212020. Рођени и умрли у Републици Српској
26.04.20212020. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
26.04.20212021. Домови ученика и студената (претходни подаци)
26.04.2021школска година 2020/2021. Наставници средњих школа (претходни подаци)
26.04.2021школска година 2020/2021. Средње школе по разредима (претходни подаци)
26.04.2021школска година 2020/2021. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
26.04.2021школска година 2019/2020. Средње школе на крају школске године (претходни подаци)
27.04.2021март 2021. Број долазака и ноћења туриста
28.04.2021март 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.04.2021март 2021. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)