КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2022. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.04.20222021. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2022.
08.04.20222021. Анкета о радној снази
11.04.2022фебруар 2022. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
14.04.2022школска година 2021/2022. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2021/2022.
15.04.2022школска година 2021/2022. Уписани на магистaрске, мастер и специјалистичке студије (претходни подаци)
15.04.20222021. Доктори наука (претходни подаци)
15.04.2022школска година 2021/2022. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
15.04.20222021. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
15.04.2022школска година 2021/2022. Уписани студенти (претходни подаци)
15.04.20222021. Дипломирани студенти (претходни подаци)
15.04.2022школска година 2021/2022. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
26.04.2022март 2022. Саопштење за медије
26.04.2022март 2022. Издате грађевинске дозволе
26.04.2022март 2022. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
26.04.2022март 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
26.04.2022март 2022. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
26.04.2022март 2022. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
26.04.2022март 2022. Индекси потрошачких цијена
26.04.2022март 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
26.04.2022март 2022. Просјечне плате запослених
26.04.2022март 2022. Индекси запослених у индустрији
26.04.2022фебруар 2022. Индекси индустријске производње
26.04.2022март 2022. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
26.04.20222022. Домови ученика и студената (претходни подаци)
26.04.20222021. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
26.04.2022прво тромјесечје 2022. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
26.04.2022март 2022. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
26.04.2022март 2022. Трговина на мало
26.04.2022март 2022. Активности инкубаторских станица
26.04.20222021. Рођени и умрли у Републици Српској
27.04.2022март 2022. Број долазака и ноћења туриста
28.04.2022март 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.04.2022март 2022. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)