Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
01.04.20202019. БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2020.
09.04.2020фебруар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
09.04.2020фебруар 2020. Активности инкубаторских станица и увоз једнодневних пилића (БАЗА ПОДАТАКА)
09.04.2020фебруар 2020. Клање стоке и живине у кланицама (БАЗА ПОДАТАКА)
09.04.2020фебруар 2020. Прикупљање крављег млијека, производња и увоз млијечних производа (БАЗА ПОДАТАКА)
14.04.2020школска година 2019/2020. БИЛТЕН - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ, 2019/2020.
15.04.20202019. Доктори наука (претходни подаци)
15.04.2020школска година 2019/2020. Наставници и сарадници на високошколским установама (претходни подаци)
15.04.20202019. Магистри наука, мастери и специјалисти, (претходни подаци)
15.04.2020школска година 2019/2020. Уписани студенти (претходни подаци)
15.04.20202019. Дипломирани студенти (претходни подаци)
15.04.2020школска година 2019/2020. Уписани магистри, мастери и специјалисти (претходни подаци)
15.04.2020школска година 2019/2020. Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука (претходни подаци)
15.04.20202019. Прикупљање млијека и производња млијечних производа
22.04.2020март 2020. Просјечне плате запослених
22.04.2020март 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.04.2020март 2020. Индекси потрошачких цијена
22.04.2020март 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.04.2020март 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.04.2020март 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.04.2020март 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.04.2020март 2020. Издате грађевинске дозволе
22.04.2020март 2020. Саопштење за медије
24.04.2020март 2020. Индекси индустријске производње
24.04.2020март 2020. Индекси запослених у индустрији
24.04.2020март 2020. Трговина на мало
27.04.2020март 2020. Активности инкубаторских станица
27.04.2020март 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.04.20202019. Рођени и умрли у Републици Српској
27.04.20202019. Склопљени и разведени бракови у Републици Српској
27.04.20202019. Домови ученика и студената (претходни подаци)
27.04.2020школска година 2019/2020. Наставници средњих школа (претходни подаци)
27.04.2020школска година 2019/2020. Средње школе по разредима (претходни подаци)
27.04.2020школска година 2019/2020. Средње школе по пољима образовања (претходни подаци)
27.04.2020школска година 2018/2019. Средње школе на крају школске године (претходни подаци)
27.04.2020март 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.04.2020март 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.04.2020март 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.04.2020прво тромјесечје 2020. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
30.04.2020март 2020. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама
30.04.20202019. Аквакултура
30.04.2020март 2020. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.04.2020март 2020. Индекси промета индустријe (претходни подаци)
30.04.2020март 2020. Клање стоке и живине у кланицама