Публикације

 

 

 

Поред прикупљања и обраде података, публиковање је једна од три најважније редовне дјелатности Завода. У посљедњих неколико година публиковање статистичких издања Завода доживјело је праву експанзију, те можемо слободно рећи да је то област у којој се у  Заводу највише напредовало. Завод је постао врло реномиран издавач, регистрован у Министарству просвјете и културе Републике Српске. За разлику од почетака рада Завода када су се публиковала само кратка и малобројна саопштења, данас Завод издаје око три стотине разних публикација у једној години, не рачунајући електронска издања и објављивања на сајту Завода. То практично значи да Завод сваког радног дана издаје једну или двије публикације.

 

Најзначајније издање нам је Статистички годишњак који, уједно, представља и најсложенију публикацију Републичког завода за статистику, јер садржи бројне статистичке податке из свих области привредног, политичког, економског и друштвеног живота у Републици Српској, од 1996. године до посљедње обрађиване године.

 

Исто тако, значајно издање је и Ово је Република Српска, као посебно издање Завода у којем се  приказују резултати истраживања на једноставнији и сликовитији начин. Публикација излази од 2008. године, као двојезично издање, као што су и сва друга издања Завода.

 

Осим ова два издања, Завод редовно издаје годишње статистичке билтене, за око 20 статистичких области, потом статистичка саопштења (мјесечна, тромјесечна, полугодишња и годишња) и то готово 350 издања током године, затим методологије, посебна издања итд.

 

Треба још напоменути да Завод своје публикације публикује у штампаном облику, електронски путем званичног сајта Завода и путем електронских медија CD/DVD и сл. Општи тренд у свијету је електронско публиковање, а Завод који тежи да слиједи новости и позитивне промјене, успјешно се и на вријеме прилагодио таквим, савременим токовима.

 

Списак публикација које Републички завод за статистику објављује у току календарске године, можете наћи у Календару публиковања.