Календар публиковања, 2020.

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
20.01.2020новембар 2019. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
20.01.20202019. Структура инкубаторских станица
22.01.2020децембар 2019. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.01.2020децембар 2019. Индекси запослених у индустрији
22.01.2020децембар 2019. Просјечне плате запослених
22.01.2020децембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.01.2020децембар 2019. Индекси потрошачких цијена
22.01.2020децембар 2019. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.01.2020децембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.01.2020децембар 2019. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.01.2020децембар 2019. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.01.2020децембар 2019. Саопштење за медије
23.01.2020децембар 2019. Издате грађевинске дозволе
24.01.2020децембар 2019. Трговина на мало
27.01.2020децембар 2019. Активности инкубаторских станица
27.01.2020децембар 2019. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.01.20202018. Интегрисани систем социјалне заштите
27.01.2020четврто тромјесечје 2019. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
27.01.2020децембар 2019. Број долазака и ноћења туриста
28.01.2020децембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.01.2020децембар 2019. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)
30.01.2020децембар 2019. Клање стоке и живине у кланицама
30.01.2020децембар 2019. Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама
30.01.2020децембар 2019. Индекси промета индустријe
30.01.2020децембар 2019. Производња, продаја и залихе шумских сортимената у државним шумама