КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА, 2021. (дневно вријеме објављивања у 11:00 часова)

Датум објављивањаРеферентни периодНаслов
18.01.20212019. ИНДИКАТОРИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 2020.
20.01.20212020. Структура инкубаторских станица
22.01.2021новембар 2020. МЈЕСЕЧНИ СТАТИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД
22.01.2021децембар 2020. Издате грађевинске дозволе
22.01.2021децембар 2020. Индекси индустријске производње (претходни подаци)
22.01.2021новембар 2020. Индекси индустријске производње
22.01.2021децембар 2020. Индекси запослених у индустрији
22.01.2021децембар 2020. Просјечне плате запослених
22.01.2021децембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (KM), (претходни подаци)
22.01.2021децембар 2020. Индекси потрошачких цијена
22.01.2021децембар 2020. Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској
22.01.2021децембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту
22.01.2021децембар 2020. Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту
22.01.2021децембар 2020. Укупан индекс цијена произвођача индустријских производа
22.01.2021децембар 2020. Саопштење за медије
25.01.20212019. Интегрисани систем социјалне заштите
25.01.2021четврто тромјесечје 2020. Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде
25.01.2021децембар 2020. Трговина на мало
25.01.2021децембар 2020. Активности инкубаторских станица
25.01.2021децембар 2020. Прикупљање крављег млијека и производња млијечних производа
27.01.2021децембар 2020. Број долазака и ноћења туриста
28.01.2021децембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством (€), (претходни подаци)
28.01.2021децембар 2020. Робна размјена Републике Српске са иностранством ($), (претходни подаци)