Индустрија

 

 

 

СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ:

 

 

ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНДУСТРИЈИ

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈE

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Подаци о индустријској производњи су добијени прикупљањем мјесечних и годишњих извјештаја индустрије.

 

Мјесечним извјештајем индустрије добијају се натурални показатељи о производњи, броју запослених и приходима од продаје индустријских производа и услуга на основу којих се врши израчунавање индекса индустријске производње, индекса запослених у индустрији и индекса промета индустрије.

 

Годишњим извјештајем индустрије обезбјеђују се подаци о произведеним и проданим количинама и вриједности продаје за сваки поједини производ према важећој Номенклатури индустријских производа (НИП).