Угоститељство

 

 

 

 

Статистика угоститељства бави се прикупљањем, обрадом и презентовањем података. Подаци се прикупљају тромјесечним и годишњим извјештајем угоститељства од угоститељских и других предузећа која обављају угоститељску дјелатност.

 

Публикују се подаци о промету у угоститељству по врсти услуга, тромјесечјима и мјесецима, као и по општинама.

 

"Од 2016. године индикатори се публикују у склопу статистичке области „Дистрибутивна трговина и остале услуге".