Област Планирани датум објављивања Референтни период Наслов Тип публикације Периодика Field Planned date of publishing Reference period Title Type of publication Periodicity
Индустрија 22.01.2024. децембар 2023. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.01.2024. December 2023 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.01.2024. новембар 2023. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.01.2024. November 2023 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.01.2024. децембар 2023. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.01.2024. December 2023 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.01.2024. децембар 2023. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.01.2024. December 2023 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.01.2024. новембар 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.01.2024. November 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 12.03.2024. јануар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 12.03.2024. January 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 12.03.2024. децембар 2023. Индекси индустријске производње саопштење мјесечно Industry 12.03.2024. December 2023 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 13.03.2024. јануар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 13.03.2024. January 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 15.03.2024. јануар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 15.03.2024. January 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 15.03.2024. децембар 2023. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 15.03.2024. December 2023 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.03.2024. фебруар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.03.2024. February 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.03.2024. јануар 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.03.2024. January 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 22.03.2024. фебруар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.03.2024. February 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.03.2024. јануар 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.03.2024. January 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 01.04.2024. фебруар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 01.04.2024. February 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 01.04.2024. јануар 2024. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 01.04.2024. January 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 22.04.2024. март 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.04.2024. March 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.04.2024. фебруар 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.04.2024. February 2024 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 22.04.2024. март 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.04.2024. March 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.04.2024. фебруар 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.04.2024. February 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 29.04.2024. фебруар 2024. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 29.04.2024. February 2024 Industrial turnover index  release monthly
Индустрија 30.04.2024. март 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.04.2024. March 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.05.2024. април 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.05.2024. April 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.05.2024. март 2024. Индекси индустријске производње саопштење мјесечно Industry 22.05.2024. March 2024 Indices of industrial production release monthly
Индустрија 22.05.2024. април 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.05.2024. April 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.05.2024. април 2024. Индекси запослених у индустрији  саопштење мјесечно Industry 22.05.2024. April 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.05.2024. април 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.05.2024. April 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.05.2024. март 2024. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.05.2024. March 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 21.06.2024. април 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 21.06.2024. April 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 21.06.2024. април 2024. Индекси запослених у индустрији  саопштење мјесечно Industry 21.06.2024. April 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 24.06.2024. мај 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 24.06.2024. May 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 24.06.2024. мај 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 24.06.2024. May 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 01.07.2024. мај 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 01.07.2024. May 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 01.07.2024. април 2024. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 01.07.2024. April 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 01.07.2024. 2023. Индустријска производња (PRODCOM), (претходни подаци) саопштење годишње Industry 01.07.2024. 2023 Industrial production PRODCOM (preliminary data) release annual
Индустрија 22.07.2024. јун 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.07.2024. June 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.07.2024. мај 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.07.2024. May 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.07.2024. јун 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.07.2024. June 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.07.2024. јун 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.07.2024. June 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.07.2024. јун 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.07.2024. June 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.07.2024. мај 2024. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.07.2024. May 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 21.08.2024. јун 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 21.08.2024. June 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 21.08.2024. јун 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 21.08.2024. July 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 22.08.2024. јул 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.08.2024. July 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.08.2024. јул 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.08.2024. July 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 29.08.2024. јун 2024. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 29.08.2024. June 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 30.08.2024. јул 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.08.2024. July 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.09.2024. август 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.09.2024. August 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.09.2024. јул 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 23.09.2024. July 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 23.09.2024. август 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.09.2024. August 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.09.2024. јул 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 23.09.2024. July 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.09.2024. јул 2024. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.09.2024. July 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 30.09.2024. август 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.09.2024. August 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.10.2024. септембар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.10.2024. September 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.10.2024. август 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 22.10.2024. August 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 22.10.2024. септембар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.10.2024. September 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.10.2024. август 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 22.10.2024. August 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 30.10.2024. септембар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.10.2024. September 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.10.2024. август 2024. Индекси промета индустријe саопштење мјесечно Industry 30.10.2024. August 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 21.11.2024. септембар 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 21.11.2024. September 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 21.11.2024. септембар 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 21.11.2024. September 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 22.11.2024. октобар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.11.2024. October 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 22.11.2024. октобар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 22.11.2024. October 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 29.11.2024. септембар 2024. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 29.11.2024. September 2024 Industrial turnover index release monthly
Индустрија 02.12.2024. октобар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 02.12.2024. October 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.12.2024. новембар 2024. Индекси индустријске производње (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.12.2024. November 2024 Indices of industrial production (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.12.2024. октобар 2024. Индекси индустријске производње  саопштење мјесечно Industry 23.12.2024. October 2024 Indices of industrial production  release monthly
Индустрија 23.12.2024. новембар 2024. Индекси запослених у индустрији (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 23.12.2024. November 2024 Indices of employees in industry (preliminary data) release monthly
Индустрија 23.12.2024. октобар 2024. Индекси запослених у индустрији саопштење мјесечно Industry 23.12.2024. October 2024 Indices of employees in industry release monthly
Индустрија 27.12.2024. 2023. БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2024. БИЛТЕН годишње Industry 27.12.2024. 2023 BULLETIN - INDUSTRY, 2024 BULLETIN annual
Индустрија 30.12.2024. новембар 2024. Индекси промета индустријe (претходни подаци) саопштење мјесечно Industry 30.12.2024. November 2024 Industrial turnover index (preliminary data) release monthly
Индустрија 30.12.2024. октобар 2024. Индекси промета индустријe  саопштење мјесечно Industry 30.12.2024. October 2024 Industrial turnover index release monthly