Индустрија

 

 

 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Ревидирани мјесечни индекси индустријске производње за Републику Српску, за све мјесеце 2021. и 2022. године, настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод спроводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима.


Ревизија је извршена у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података, а у циљу унапређења статистике индустрије и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.

 

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2022.

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2021.

 

 

 

 

 

Подаци о индустријској производњи су добијени прикупљањем мјесечних и годишњих извјештаја индустрије.

 

Мјесечним извјештајем индустрије добијају се натурални показатељи о производњи, броју запослених и приходима од продаје индустријских производа и услуга на основу којих се врши израчунавање индекса индустријске производње, индекса запослених у индустрији и индекса промета индустрије.

 

Годишњим извјештајем индустрије обезбјеђују се подаци о произведеним и проданим количинама и вриједности продаје за сваки поједини производ према важећој Номенклатури индустријских производа (НИП).

 

Коначни подаци о индустријској производњи од 2021. године расположиви су у бази података која се налази на званичној веб-страници Завода.

 

Сви подаци садржани у бази података периодично се ажурирају па може доћи до одређених одступања у односу на раније објављене податке.

 

 

СТАТИСТИКА ИНДУСТРИЈЕ:

 

 

ИНДЕКСИ ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНДУСТРИЈИ

 

 

 

 

ИНДЕКСИ ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈE

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА