Индустрија

 

 

 

 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Ревидирани мјесечни индекси индустријске производње за Републику Српску, за све мјесеце 2021. и 2022. године, настали су на основу редовне анализе индекса коју Завод проводи у циљу обезбјеђивања што квалитетнијих података својим корисницима.


Ревизија је извршена у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података, а у циљу унапређења статистике индустрије и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.

 

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2022.

Ревидирана мјесечна серија индекса индустријске производње, 2021.

 

 

 

Саопштење Прерачунати изворни индекси индустријске производње, јануар 2006 - децембар 2023. (2021=100)

 

Саопштење Прерачунати изворни индекси индустријске производње, јануар 2006 - децембар 2023. (2015=100)

 

 

Саопштење Изворни индекси текуће године (2021=100)

 

 

 

Индекси промета индустријe, април 2024.
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у априлу 2024. године, у поређењу са мартом 2024. године, већи је за 5,7%. Ако упоредимо више
 
Индекси промета индустријe, мај 2024. (претходни подаци)
          Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у мају 2024. године, у поређењу са априлом 2024. године, мањи је за 7,1%. Ако упоредимо промет на домаћем више
 
Индустријска производња (PRODCOM), 2023. (претходни подаци)
            Укупна вриједност продаје индустријских производа у 2023. години у Републици Српској коју су остварила предузећа која су се бавила индустријском производњом, без обзира у којој више
 
страна 1 од 166 сљедећа