Тржиште рада

 

 

 

Запослени, март 2024.
          Укупан број запослених на дан 31. март 2024. године износио је 289 755 лица, од чега је 246 425 лица запослено у пословним субјектима, а више
 
Истраживање о структури зарада, 2022. (претходни подаци)
            Просјечна годишња бруто зарада (са свим бонусима) за 2022. годину износила је 22 897 КМ, при чему је бруто зарада мушкараца износила 23 758 КМ више
 
Анкета о радној снази, прво тромјесечје 2024.
            Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020). Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године више
 
страна 1 од 4 сљедећа