Тржиште рада

 

 

 

Просјечне плате запослених, март 2024.
          Просјечна нето плата исплаћена у марту 2024. године износила је 1 394 КМ и номинално је већа за 0,1%, а реално је мања за 0,3% у више
 
Анкета о радној снази, 2023.
          Републички завод за статистику од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020). Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године једанпут више
 
Просјечне плате запослених, фебруар 2024.
          Просјечна нето плата исплаћена у фебруару 2024. године износила је 1 392 КМ и номинално је већа за 6,1%, а реално за 5,6% у односу на више
 
страна 1 од 3 сљедећа