Тржиште рада

 

 

 

 

Запослени, март 2024.
          Укупан број запослених на дан 31. март 2024. године износио је 289 755 лица, од чега је 246 425 лица запослено у пословним субјектима, а више
 
Просјечне плате запослених, мај 2024.
          Просјечна нето плата исплаћена у мају 2024. године износила је 1 403 КМ и номинално је већа за 0,2% a реално је већа за 0,4% у више
 
Истраживање о структури зарада, 2022. (претходни подаци)
            Просјечна годишња бруто зарада (са свим бонусима) за 2022. годину износила је 22 897 КМ, при чему је бруто зарада мушкараца износила 23 758 КМ више
 
страна 1 од 63 сљедећа