Радна снага

 

 

 

Методолошке поставке Анкете о радној снази су засноване на препорукама и дефиницијама Међународне организације рада (International Labour OrganizationILO) и захтјевима Статистичке канцеларије ЕУ (European Statistical Office-EUROSTAT), чиме је обезбјеђена међународна упоредивост података у области статистике рада.  

 

Резултати Анкете су презентовани у агрегираном облику, чиме је, у складу са одредбама Закона о статистици Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 85/03), у потпуности обезбјеђена тајност индивидуалних података о домаћинствима и лицима.

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА