Пољопривреда и рибарство

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

 

 

ОБРАСЦИ ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

AQ_1

 ПО_21а

 ПО_21б

 ПО_22а

 ПО_22б

 ПО_32а

 ПО_32б

 ПО_33а

 ПО_33б

 ПО_34а

 ПО_34б

 ПО_51а

 ПО_51б

 ПО_52а

 ПО_52б

 ПО_Ј Г

 ПО_Ј М

 ПО_М MП М

 ТРГ_13

 ТРГ_31

 

 

ГОДИШЊЕ ИСТРАЖИВАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА, 2019.

 

 ГИПГ-ППГ

 ГИПГ-ПЛ

 

 

 Годишње истраживање пољопривредних газдинстава - Методолошко упутство, 2019.

 

Упутство за попуњавање Годишњег извјештаја о сточарству (образац ПО 51а)

 

Упутство за попуњавање Годишњег извјештаја о сточарству (образац ПО 51б)  

 

Упутство за попуњавање Мјесечног извјештаја о прикупљању млијека и производњи млијечних производа (образац ПО М МП М)