Пољопривреда и рибарство

 

 

30. новембар 2022.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Републички завод за статистику од 2017. године обезбјеђује податке о биљној производњи и сточарству реализацијом анкетног истраживања под називом „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".

Спровођење Анкете, које је у складу је са препорукама и стандардима Евростата, у потпуности је замијенило досадашњу методологију прикупљања података о пољопривредној производњи породичних газдинстава која се заснивала на процјенама општинских службеника.


Промјене у методологији прикупљања података условиле су прекид у временским серијама, а подаци о биљној производњи и сточарству, прикупљени на два различита методолошка начина, нису међусобно упоредиви. Због тога је у складу са одговарајућом методологијом реализована ревизија (корекција) временске серије података о биљној производњи за период од 2010. до 2016. године и сточарској производњи за период од 2010. до 2017. године.


Ревизија временских серија извршена је у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података у складу са методолошким измјенама које су учињене у циљу унапређења статистике пољопривреде и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.


Ревизија је извршена уз подршку међународних експерата из области статистике пољопривреде у оквиру ИПА 2017 вишекорисничког пројекта. Ревидиране серије података, публиковане у оквиру базе података, омогућиће праћење дугорочних трендова у биљној и сточарској производњи.


Ревидирани и коначни подаци о биљној производњи и сточарству, за период од 2010. до 2021. године, публиковани су у оквиру базе података на веб-сајту Завода, у фолдеру Пољопривреда.

 

Сходно претходним напоменама, подаци о биљној и сточарској производњи који су објављени у званичним публикацијама Завода до 2021. године (Билтен статистике пољопривреде, Статистички годишњак, Градови и општине Републике Српске) нису методолошки упоредиви са подацима објављеним након 2021. године.

 

 

 

 

 

Очекивани приноси важнијих раних усјева и воћа, 2024. (претходни подаци)
            У Републици Српској у 2024. години очекује се производња пшенице од 195 715 t, зоби од 33 678 t, јечма од 27 847 t, тритикала више
 
Површине и засади на крају прољећне сјетве, 2024. (претходни подаци)
            Укупно засијане површине у 2024. години у Републици Српској износе 199 677 ha. У структури засијаних површина, житарице су заступљене са 69,1%, крмно биље са више
 
Вриједност пољопривредних производа продатих на зеленим пијацама, мај 2024.
          Вриједност продаjе пољопривредних производа на зеленим пијацама у мају 2024. године износила је 1 152 554 КМ, што у поређењу са истим мјесецом претходне године представља више
 
страна 1 од 256 сљедећа