Пољопривреда и рибарство

 

 

 

 

 

 

24. мај 2023.

 

Анкета „Годишње истраживање o засијаним површинама на крају прољећне сјетве и процјена приноса раних култура"

 

 

 

30. новембар 2022.

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

 

Републички завод за статистику од 2017. године обезбјеђује податке о биљној производњи и сточарству реализацијом анкетног истраживања под називом „Годишње истраживање пољопривредних газдинстава".

Спровођење Анкете, које је у складу је са препорукама и стандардима Евростата, у потпуности је замијенило досадашњу методологију прикупљања података о пољопривредној производњи породичних газдинстава која се заснивала на процјенама општинских службеника.


Промјене у методологији прикупљања података условиле су прекид у временским серијама, а подаци о биљној производњи и сточарству, прикупљени на два различита методолошка начина, нису међусобно упоредиви. Због тога је у складу са одговарајућом методологијом реализована ревизија (корекција) временске серије података о биљној производњи за период од 2010. до 2016. године и сточарској производњи за период од 2010. до 2017. године.


Ревизија временских серија извршена је у складу са општом политиком Завода о ревизији статистичких података у складу са методолошким измјенама које су учињене у циљу унапређења статистике пољопривреде и њене хармонизације са препорукама и стандардима ЕУ.


Ревизија је извршена уз подршку међународних експерата из области статистике пољопривреде у оквиру ИПА 2017 вишекорисничког пројекта. Ревидиране серије података, публиковане у оквиру базе података, омогућиће праћење дугорочних трендова у биљној и сточарској производњи.


Ревидирани и коначни подаци о биљној производњи и сточарству, за период од 2010. до 2021. године, публиковани су у оквиру базе података на веб-сајту Завода, у фолдеру Пољопривреда.

 

Сходно претходним напоменама, подаци о биљној и сточарској производњи који су објављени у званичним публикацијама Завода до 2021. године (Билтен статистике пољопривреде, Статистички годишњак, Градови и општине Републике Српске) нису методолошки упоредиви са подацима објављеним након 2021. године.

 

 

 

СТАТИСТИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РИБАРСТВА:

 

 

БИЉНА ПРОИЗВОДЊА

 

 

 

 

СТОЧНА ПРОИЗВОДЊА

 

 

 

 

РИБАРСТВО

 

 

 

 

ЦИЈЕНЕ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 

 

 

ЕКОНОМСКИ РАЧУНИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА