Пољопривреда и рибарство

 

 

МЕТОДОЛОШКИ ДОКУМЕНТИ


   Аквакултура

   Активности инкубаторских станица

   Опис извора и метода коришћених у Економским рачунима за пољопривреду

   Засијане површине у јесењој сјетви

   Индекси цијена у пољопривреди

   Индекси обима пољопривредне производње

   Клање стоке у кланицама

   Откуп пољопривредних производа од породичних газдинстава

   Остварени приноси раних усјева и воћа и очекивани приноси важнијих касних усјева

   Остварени приноси касних усјева, воћа и винограда

   Остварени приноси јужног воћа и маслина

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа (годишње)

   Прикупљање млијека и производња млијечних производа (мјесечно)

   Површине и засади на крају прољећне сјетве

   Промет пољопривредних производа на пијацама

   Реализација пољ. производа сопствене производње пољ. предузећа и земљор. задруга

   Сточарство

   Структура пољопривредних предузећа

   Структура инкубаторских станица

 

 Годишње истраживање пољопривредних газдинстава - Методолошко упутство, 2019.


 

ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ

 

МЕТАПОДАЦИ (ESMS)

 

ИЗВЈЕШТАЈИ О КВАЛИТЕТУ