Потрошња и услови живота

 

 

 

БИЛТЕН - АНКЕТА О ПОТРОШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2015.
          Подаци објављени у овом Билтену добијени су на основу Анкете о потрошњи домаћинстава у 2015. години. Анкета је спроведена у складу са међународним стандардима и методолошким препорукама Статистичке канцеларије ЕУ (ЕУРОСТАТ), чиме је обезбијеђена међународна више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава и сиромаштво у Републици Српској у 2011. години (измијењено издање)
  Подаци објављени у овом Билтену су добијени на основу проведене Анкете о потрошњи домаћинстава у 2011. години. Спровођење Анкете у 2011. години финансијски су подржале владе Италије и Велике Британије, уз техничку помоћ Националног института за статистику Италије (ИСТАТ) више
 
Дјечје сиромаштво, билтен број 1
        више
 
страна 1 од 2 сљедећа