Потрошња и услови живота

 

 

 

Анкета о потрошњи домаћинстава, 2015. година (исправљено саопштење)
Анкете           Просјечна  мјесечна  потрошња  по  домаћинству  у  Републици  Српској  у  2015.  години  била  је   више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2011. година - коначни подаци
             више
 
Анкета о потрошњи домаћинстава, 2007. година
             више
 
страна 1 од 1