Анкета о потрошњи домаћинстава, 2021/2022.

 

Анкете

 

 

 

 

 

 

Просјечна мјесечна потрошња по домаћинству у Републици Српској у 2021/2022. години била је 1 800,78 КМ.

Издаци за храну и безалкохолна пића, становање, воду, електричну енергију, плин и друге енергенте чинили су преко 53% укупне потрошње у Републици Српској.

Просјечно домаћинство у 2021/2022. години имало је 2,8 чланова и трошило је мјесечно 1 800,78 КМ. Од тога су 558,55 КМ били издаци за храну и пића, а 1 242,24 КМ су били издаци за непрехрамбене производе и услуге.

У односу на 2015. годину, просјечна мјесечна потрошња у Републици Српској у 2021/2022. години, била је у просјеку већа за 540,87 КМ. У том периоду просјечна величина домаћинства је повећана за 0,1 члана.

Највеће учешће у просјечној мјесечној потрошњи домаћинстава чине Храна и безалкохолна пића 29,7% и Становање, вода, електрична енергија, плин и други енергенти 23,6%. Остали већи издаци односили су се на Превоз 14,2% и Комуникације 6,6%.

Просјечна мјесечна потрошња у градским домаћинствима износи 1 872,86 КМ, док просјечна мјесечна потрошња у неградским домаћинствима износи 1 747,86 КМ.

Просјечна мјесечна потрошња је за 7,2% већа у градским у односу на неградска домаћинства. Потрошња у градским домаћинствима је већа у свим групама осим у групи месо, поврће и у групи алкохолна пића.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ