Грађевинарство

 

 

 

 

 

 

Саопштење Прерачунати изворни тромјесечни индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2005 - IV тромјесечје 2013. (Ø2010=100)

 

 

 

Издате грађевинске дозволе, август 2021.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у августу 2021. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2020. години мањи је за 8,1% више
 
Издате грађевинске дозволе, јул 2021.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у јулу 2021. године у односу на просјечан број издатих грађевинских дозвола у 2020. години већи је за 0,4%, више
 
Индекси произвођачких цијена у станоградњи, друго тромјесечје 2021.
            Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у другом тромјесечју 2021. године у поређењу са првим тромјесечјем 2021. године више су за 3,2%. Посматрано према више
 
страна 1 од 49 сљедећа