Грађевинарство

 

 

Саопштење Прерачунати изворни тромјесечни индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2005 - IV тромјесечје 2013. (Ø2010=100)

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2020.
            Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2020. години у поређењу са 2019. годином више су за 2,6%. Посматрано према врсти грађевинских радова, у више
 
Издате грађевинске дозволе, јануар 2021.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у јануару 2021. године у односу на јануар 2020. године већи је за 75,0%, док је у односу на више
 
Индекси произвођачких цијена у станоградњи, четврто тромјесечје 2020.
            Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2020. године у поређењу са трећим тромјесечјем 2020. године остале су непромијењене.   Посматрано више
 
страна 1 од 44 сљедећа