Грађевинарство

 

 

Саопштење Прерачунати изворни тромјесечни индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2005 - IV тромјесечје 2013. (Ø2010=100)

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Издате грађевинске дозволе, фебруар 2020.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године мањи је за 17,3% и у односу на просјечан више
 
Издате грађевинске дозволе, јануар 2020.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у јануару 2020. године у односу на јануар 2019. године мањи је за 26,8% и у односу на просјечан више
 
Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2019.
            Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2019. години у поређењу са 2018. годином више су за 12,1%.   Посматрано према врсти грађевинских више
 
страна 1 од 36 сљедећа