Грађевинарство

 

 

 

 

 

 

Саопштење Прерачунати изворни тромјесечни индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2005 - IV тромјесечје 2013. (Ø2010=100)

 

 

 

Издате грађевинске дозволе, јун 2024.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у јуну 2024. године у односу на јун 2023. године већи је за 109,5% и у односу на просјечан више
 
Издате грађевинске дозволе, мај 2024.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у мају 2024. године у односу на мај 2023. године већи је за 35,8% и у односу на просјечан више
 
Индекси производње у грађевинарству, I тромјесечје 2024.
          Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у првом тромјесечју 2024. године, у поређењу са првим тромјесечјем 2023. године, већа је за 4,6%. Посматрано према врсти грађевинских више
 
страна 1 од 73 сљедећа