Грађевинарство

 

 

 

Издате грађевинске дозволе, фебруар 2020.
            Број издатих грађевинских дозвола за градњу у фебруару 2020. године у односу на фебруар 2019. године мањи је за 17,3% и у односу на просјечан више
 
Индекси произвођачких цијена у нискоградњи, 2019.
            Произвођачке цијене у нискоградњи у Републици Српској у 2019. години у поређењу са 2018. годином више су за 12,1%.   Посматрано према врсти грађевинских више
 
Индекси произвођачких цијена у станоградњи, четврто тромјесечје 2019.
            Произвођачке цијене у станоградњи у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2019. године у поређењу са трећим тромјесечјем 2019. године више су за 0,4%.  Посматрано према више
 
страна 1 од 2 сљедећа