Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, април 2020.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у априлу 2020. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 2,1%.   У односу на више
 
Просјечне потрошачке цијене, април 2020.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, април 2020.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у априлу 2020. године у односу на март 2020. године, у просјеку су остале непромијењене, у односу на април више
 
страна 1 од 2 сљедећа