Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, јул 2021.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у јулу 2021. године у односу на претходни мјесец, нижи је за 0,1%. У односу на јул 2020. више
 
Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, јул 2021.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, јул 2021.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у јулу 2021. године у односу на јун 2021. године, у просјеку су више за 0,4%, у односу на више
 
страна 1 од 4 сљедећа