Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, мај 2021.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у мају 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%. У односу на мај 2020. више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, мај 2021.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у мају 2021. године у односу на април 2021. године, у просјеку су ниже за 0,4%, у односу на више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на страном тржишту, мај 2021.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на страном тржишту у мају 2021. године, у односу на април 2021. године, у просјеку су више за 1,1%, у односу на више
 
страна 1 од 4 сљедећа