Цијене

 

 

 

 

Индекси потрошачких цијена, август 2021.
            Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у августу 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,2%.   У односу на више
 
Просјечне потрошачке цијене у Републици Српској, август 2021.
          Једини релевантни индекси потрошачких цијена за ниво Републике Српске су они објављени од стране Републичког завода за статистику. Просјечне потрошачке цијене узимају у обзир више различитих више
 
Индекси цијена произвођача индустријских производа на домаћем тржишту, август 2021.
          Цијенe произвођачa индустријских производа на домаћем тржишту у августу 2021. године у односу на јул 2021. године, у просјеку су ниже за 0,2%, у односу на више
 
страна 1 од 177 сљедећа