Дистрибутивна трговина и остале услуге

 


 

Билтени унутрашње трговине објављују податке о трговинској мрежи, запосленом особљу и промету робе у трговини на мало и велико у Републици Српској. Подаци су прикупљени Тромјесечним извјештајем трговинских и других предузећа која се баве трговином на мало и велико.

 

Подаци су дати за ниво Републике Српске. Приказани су подаци о промету робе, запосленом особљу и продавницама.

 

Унутрашња трговина, билтен број 9
     више
 
Унутрашња трговина, билтен број 8
      више
 
Унутрашња трговина, билтен број 7
     више
 
страна 1 од 3 сљедећа