Дистрибутивна трговина и остале услуге

 

 

 

 

Трговина на мало, мај 2024. (исправљено саопштење)
          Укупан промет у трговини на мало у мају 2024. године, у односу на април 2024. године, посматран у текућим цијенама, мањи је за 6,0%, док је више
 
Индекси произвођачких цијена услуга, I тромјесечје 2024.
          Индекси произвођачких цијена изабраних услуга у првом тромјесечју 2024. у односу на базни период (2021. година) биљеже раст осим у дјелатности складиштења гдје су цијене остале више
 
Краткорочни индикатори дистрибутивне трговине и осталих услуга, I тромјесечје 2024.
Краткорочне пословне статистике             Укупан десезонирани промет услужних дјелатности остварен у првом тромјесечју 2024. године већи је за 3,1% у односу на четврто тромјесечје 2023. године. Укупан календарски прилагођен више
 
страна 1 од 67 сљедећа