Рад (плате и запосленост)

 

 

 

Просјечне плате запослених, април 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у априлу 2020. године износила је 946 КМ и мања је номинално за 1,1%, док је реално већа за више
 
БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2020.
            Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у четири дијела:   више
 
Запослени, септембар 2019.
          Подаци о запосленима односе се на стање 30. септембар 2019. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више
 
страна 1 од 1