Рад (плате и запосленост)

 

 

 

Просјечне плате запослених, октобар 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у октобру 2020. године износила је 964 КМ и мања је номинално за 0,1%, a реално за 1,1% у више
 
Запослени, март 2020.
          Подаци о запосленима односе се на стање 31. март 2020. године, а добијени су на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених (Образац РАД-1 више
 
БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2020.
            Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.   Подаци су систематизовани у четири дијела:   више
 
страна 1 од 1