Рад (плате и запосленост)

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

Просјечне плате запослених, април 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у априлу 2020. године износила је 946 КМ и мања је номинално за 1,1%, док је реално већа за више
 
Просјечне плате запослених, март 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у марту 2020. године износила је 956 КМ и мања је и номинално и реално за 0,1% у односу више
 
Просјечне плате запослених, фебруар 2020.
          Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у фебруару 2020. године износила је 957 КМ и већа је номинално за 4,6% а реално за 4,5% у више
 
страна 1 од 37 сљедећа