Тржиште рада

 

 

 

 

Просјечне плате запослених, април 2023.
          Просјечна нето плата исплаћена у априлу 2023. године износила је 1 265 КМ и номинално је већа за 0,6%, a реално за 0,3% у односу на више
 
Просјечне плате запослених, март 2023.
          Просјечна нето плата исплаћена у марту 2023. године износила је 1 258 КМ и номинално је већа за 0,2%, a реално је мања за 0,3% у више
 
Просјечне плате запослених, фебруар 2023.
          Просјечна нето плата исплаћена у фебруару 2023. године износила је 1 256 КМ и номинално је већа за 3,2%, a реално за 2,6% у односу на више
 
страна 1 од 56 сљедећа