Национални рачуни

 

 

 

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2021.
        Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2021. године у односу на прво тромјесечје 2020. године има стопу раста од 2,3%.   Посматрано по подручјима класификације више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2020. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2019. и 2020. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2020. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2019. и 2020. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више
 
страна 1 од 28 сљедећа