Национални рачуни

 

Тромјесечни бруто домаћи производ, прво тромјесечје 2020.
          Бруто домаћи производ (БДП) у првом тромјесечју 2020. године у односу на прво тромјесечје 2019. године има стопу раста од 1,4%. Посматрано више
 
Бруто домаћи производ по производном приступу, 2019. (претходни подаци)
            У овом саопштењу објављују се подаци о бруто домаћем производу и бруто додатој вриједности за 2018. и 2019. годину. Обрачун је урађен производним приступом, а више
 
Бруто домаћи производ по доходовном приступу, 2019. (претходни подаци)
          У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2018. и 2019. години. Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског више
 
страна 1 од 2 сљедећа