Спољна трговина

 

 

 

Билтени спољне трговине приказују податке о робној размјени Републике Српске са иностранством.

 

Подаци о увозу и извозу односе се на правне субјекте са сједиштем у Републици Српској.

 

БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2023.
  Билтен „Спољна трговина" је публикација Републичког завода за статистику, која приказује податке о робној размјени Републике Српске са иностранством. Подаци о увозу и извозу односе се на пословне субјекте са сједиштем у више
 
БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2022. - ДРУГО, ИЗМИЈЕЊЕНО ИЗДАЊЕ
        Билтен „Спољна трговина" је публикација Републичког завода за статистику, која приказује податке о робној размјени Републике Српске са иностранством. Подаци о увозу и извозу односе се на пословне субјекте са сједиштем у Републици Српској. више
 
БИЛТЕН - СПОЉНА ТРГОВИНА, 2021.
      више
 
страна 1 од 6 сљедећа