Структурне пословне статистике

 

 

 

 

 

 

Поштовани корисници, 

 

пружамо вам могућност попуњавања образаца у електронској форми. Електронски образац означен симболом можете преузети са нашег сајта и за његово попуњавање је довољно да посједујете минимално Acrobat Reader 8. Републички завод ће континуирано креирати електронске обрасце за сва истраживања.

 

 - преузми Acrobat Reader

 

 

 

ОБРАСЦИ СТРУКТУРНЕ ПОСЛОВНЕ СТАТИСТИКЕ

 

ИНД СПС

 Упутство за попуњавање (ИНД СПС)

 ИНД СПС-ДО

 ГРАЂ СПС

 Упутство за попуњавање (ГРАЂ СПС)

 ГРАЂ СПС-ДО

TРГ СПС

 Упутство за попуњавање (TРГ СПС)

 УСЛУГЕ СПС

 Упутство за попуњавање (УСЛУГЕ СПС)

 УСЛУГЕ СПС-ДО (инжењерске услуге)    Упутство за попуњавање

 УСЛУГЕ СПС-ДО (рачунарске услуге)    Упутство за попуњавање

 УСЛУГЕ СПС-ДО (рекламне услуге)   Упутство за попуњавање

 УСЛУГЕ СПС-ДО (техничко испитивање)   Упутство за попуњавање