Животна средина

 

 

 

АРХИВА САОПШТЕЊА

Архива саопштења

 

 

 

Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2017.
            Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2017. години износила је 9 321,3 Gg CO2-eq, што је за више
 
Отпад из производних дјелатности, 2018.
            Током 2018. године у подручјима Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација и више
 
Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији, 2018.
            Предузећа су се у 2018. години снабдјела са укупно 16 860 630 000 m³ воде, од чега у подручју (B) Вађење руда и камена више
 
страна 1 од 15 сљедећа