Туризам

 

 

 

Билтен угоститељствa и туризмa приказујe податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Билтен се састоји од три поглавља.

 

У поглављу Преглед развоја угоститељства и туризма приказани су репрезентативни подаци о одређеним областима.

 

У поглављу Угоститељство приказан је промет у угоститељству по врсти услуга, тромјесечјима и мјесецима, те по општинама.

 

Поглавље Туризам приказује податке о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, врсти објеката за смјештај (приказани су и смјештајни капацитети по врсти објеката),  земљи пребивалишта и по општинама.

 

 

БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2023.
  Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2018-2022. године.   Билтен туризма приказује податке више
 
БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2022.
         Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2017-2021. године.   Билтен туризма приказује податке о више
 
БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2021.
     више
 
страна 1 од 7 сљедећа