Туризам

 

 

 

Билтен угоститељствa и туризмa приказујe податке који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Билтен се састоји од три поглавља.

 

У поглављу Преглед развоја угоститељства и туризма приказани су репрезентативни подаци о одређеним областима.

 

У поглављу Угоститељство приказан је промет у угоститељству по врсти услуга, тромјесечјима и мјесецима, те по општинама.

 

Поглавље Туризам приказује податке о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, врсти објеката за смјештај (приказани су и смјештајни капацитети по врсти објеката),  земљи пребивалишта и по општинама.

 

 

БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2019.
     више
 
БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, 2018.
    више
 
БИЛТЕН - ТУРИЗАМ, бр. 13
        Билтен туризма је публикација Републичког завода за статистику која приказује податке из наведене области који се прикупљају сваке године према Статистичком програму Републике Српске. Подаци су приказани за период од 2012-2016. године.   Билтен туризма приказује више
 
страна 1 од 5 сљедећа