Туризам

 

 

 

СТАТИСТИКА ТУРИЗМА:

 

 

БРОЈ ДОЛАЗАКА И НОЋЕЊА ТУРИСТА

 

 

КАЛЕНДАР ПУБЛИКОВАЊА

 

Статистика туризма бави се прикупљањем, обрадом и презентовањем података. Подаци се прикупљају мјесечним извјештајем о туристима и ноћењима којег достављају угоститељска предузећа и други пословни субјекти који пружају услуге смјешаја гостима.

 

Публикују се подаци о доласцима и ноћењима туриста по врсти мјеста, мјесецима, врсти објекта за смјештај, земљи пребивалишта, као и по општинама.