Саобраћај

 

 

 

 

Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, II тромјесечје 2020.
            У другом тромјесечју 2020. године у Републици Српској регистровано је укупно 117 348 возила, што је за 0,1% више у односу на исти период претходне више
 
Гранични промет путника и путничких возила, прво тромјесечје 2020.
            Укупан гранични промет путника на улазу у Републику Српску у првом тромјесечју 2020. године износио је 2 608 883, односно 16,4% мање путника у односу више
 
Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, прво тромјесечје 2020.
            У првом тромјесечју 2020. године на граничним прелазима на излазу из Републике Српске забиљежено је 14 954 теретних возила, односно 6,6% мање у односу на више
 
страна 1 од 3 сљедећа