Саобраћај и везе

Друмски и жељезнички превоз путника и робе и аеродромске услуге, III тромјесечје 2022.
            Количина робе превезене у трећем тромјесечју 2022. године у односу на исти период претходне године већа је за 0,1%. У истом периоду, пређени пут теретних више
 
Поштанске и телекомуникационе услуге, III тромјесечје 2022.
              У трећем тромјесечју 2022. године, број писмоносних пошиљки у односу на исти период претходне године већи је за 4,2%, a број пакетских пошиљки мањи више
 
БИЛТЕН - САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ, 2022. (друго, измијењено издање)
          Билтен "Саобраћај и везе" даје свеобухватан приказ најважнијих статистичких података из области саобраћаја и веза, прикупљених редовним статистичким активностима, у складу са Законом о статистици и Статистичким програмом.   Подаци су објављени за више
 
претходна страна 2 од 3 сљедећа