Информационо друштво

 

 

 

Употреба информационо-комуникационих технологија у предузећима, 2023.
          Подаци прикупљени овим истраживањем односе се на предузећа са сједиштем у Републици Српској и на њихову употребу информационо-комуникационе технологије у 2023. години. Резултати истраживања више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2023.
          Републички завод за статистику Републике Српске, на основу истраживања спроведеног у 2023. години, објављује податке о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и од стране више
 
Употреба информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, 2022.
            Резултати истраживања о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима и појединачно, спроведеног у 2022. години, показују да 78,0% домаћинстава има приступ интернету. Фиксни широкопојасни прикључак интернету више
 
страна 1 од 6 сљедећа